Viden om klima

Furesø Kommune lægger stor vægt på at formidle viden til borgerne om klimaudfordringen. Kommunen forsøger selv at gå foran på energirenoveringsområdet, transportområdet og klimatilpasningsområdet. Kommunen har udnævnt Hareskov Bibliotek til klimabibliotek, og der er indkøbt både klassesæt til undervisningsbrug i klima, samt mange virkelig gode bøger om klimaudfordringen og det enkelte menneskes muligheder for at handle forebyggende. Kommunen vil med etableringen af solcelleanlæggene på Hareskov Bibliotek og Søndersøskolen, samt vindmøllen på Lyngholmskolen, som etableres i løbet af efteråret, give borgere og elever mulighed for at komme tæt på et solcelleanlæg og en vindmølle.

Kommunen arbejder aktivt for at søge eksterne fonde til undervisningsformål vedr. klima. Den største ansøgning p.t. er ansøgningen til Cykelpuljen under Vejdirektoratet om tilskud til at gennemføre et stort anlagt undervisningsprojekt, hvor eleverne lærer en masse om cyklismens betydning, lærer at vedligeholde deres egen cykel og lærer at bygge en cykel. Projektet lægger som udgangspunkt vægt på udvikle elevernes innovative evner med cyklen, samtidig med at projektet sikrer, at eleverne fastholdes som gode cyklister.

Endvidere holdt Lyngholmskolen i marts 2011 en featureuge om innovation, hvor klimaudfordringen indgik i mange af de opfindelser, som eleverne gjorde. Der var ingen tvivl om, at fantasien blev sluppet løs med meget inspirerende resultater.

Der er rigtig meget viden at hente på nettet. Links i højre side viser de vigtigste links på nationalt plan.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)