Vand i kælderen

Hvorfor fik jeg vand i kælderen?

Når det regner kraftigt, bliver afløbssystemet overbelastet, og vandet stiger op over rørene. Ligger din kælder lavt i forhold til afløbssystemet, er du særlig udsat for at få spildevand i kælderen, når det regner meget kraftigt. Vand i kælderen kan også skyldes forstoppelse i kloaksystemet under dit hus.

Hvad gør jeg nu?

Har du fået oversvømmelse i kælderen, skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse om dine muligheder for at få rengjort din kælder og for at få erstattet de ting, som har lidt skade. Forsikringsselskabet kan også fortælle, hvad du ellers kan gøre.

Furesø Spildevand vil gerne have besked om kælderoversvømmelsen. Vi tager det med i vores planlægning af forbedringer af ledningsnettet. Det kan måske gøre forholdene bedre i dit område.

Hvad gør jeg, så det ikke sker igen?

Du skal kontakte en autoriseret kloakmester. Han kan gennemgå dit afløbssystem og vejlede dig om, hvordan problemerne kan løses. Det er også ham, der skal udføre arbejdet.

Du kan normalt forhindre oversvømmelse i kælderen ved at installere enten en pumpe i en pumpebrønd eller et højvandslukke.

Er det mit problem?

Som husejer har du ansvaret for alle installationer på din ejendom. Furesø Spildevand transporterer spildevand fra terræn. Det er dit ansvar at sørge for at aflede spildevand fra din kælder. Du skal derfor sikre kælderen mod oversvømmelser.

Hvad gør Furesø Spildevand?

Furesø Spildevand har ansvaret for, at det offentlige afløbssystem er i orden. Det offentlige afløbssystem går normalt ind til skel.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre en effektiv afledning inden for de økonomiske rammer, vi har. Vi arbejder konstant på at forbedre ledningsnettet, og vi prøver ved hjælp af omlægninger, renoveringer og overløbsbassiner at forbedre afløbssystemet, så det kan tage meget store vandmængder. Men vi er ikke herre over naturen, så vores indsats er ikke en garanti, når voldsomme regnskyl sætter ind.

Hvad kan ellers være årsag til vand i kælderen?

Er vandet i din kælder klart/rent, kan vandet være grundvand eller regnvand, der er sivet ind i din kælder. Vandet kan stamme fra et utæt vandrør, en utæt kældervæg, utæt kældergulv eller utætte tagnedløbsbrønde uden for huset. Det kan også skyldes, at terræn skråner ind mod huset i stedet for væk fra huset. Du bør kontakte en autoriseret kloakmester.

Ordforklaring

Højvandslukke
En anordning, der kan lukkes både manuelt og automatisk, så der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen eller i bygningen bag højvandslukket. Den automatiske lukke skal tilses for at være helt sikker på, at den lukker helt til, hvis vandet står højt i den offentlige kloak.

Pumpebrønd
Anlæg til at pumpe afløbsvand væk. Anlægget består normalt af en eller flere pumper anbragt i en opsamlingsbeholder eller brønd. Brønden kan evt. etableres i kælder.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt

Novafos
Blokken 9
3460 Birkerød 
 
E-mail: novafos@novafos.dk 

Relevante links