Kommunens strategi for håndtering af regnvand

Byrådet har vedtaget en Strategi for håndtering af regnvand i Furesø Kommune. Formålet er at være på forkant med de kraftigere og hyppigere regnskyl, vi må forvente fremover.

I strategien for håndtering af regnvand lægger byrådet stor vægt på, at regnvand håndteres lokalt, frem for at lede det i kloakken. Mere regnvand bør nedsives, fordampes, bruges som et rekreativt element i nærmiljøet, eller som minimum holdes tilbage indtil der igen er plads i kloakken.

Effekterne af mere regn

I strategiens tekniske bilag: Håndtering af regnvand, kan du læse mere om effekterne af mere regn, forskellige lokale måder at aflede regnvand på, samt de tiltag som allerede er gennemført i kommunen.

Kommunens tiltag

Der er udarbejdet et bluespot-kort, hvor du kan se hvor regnvandet vil samle sig ved ekstrem nedbør, hvis kloaksystemet ikke virker og vandet ikke kan sive ned i jorden. Kortet kan bruges til at vurdere, hvor der kan være risiko for oversvømmelser.

Der er udarbejdet et nedsivningskort, hvor du kan se hvor gode nedsivningsforholdene er hos dig.

Der er udarbejdet et Idekatalog, hvor kan du læse om flere forskellige måder at aflede regnvand på. De løsninger som er mest velegnet i private haver kan du læse mere om under "Hvad kan jeg selv gøre?".

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links