Klimaprojekt i Søndergårdskvarteret

Furesø Kommune og Furesø Egedal Forsyning samarbejder om at klimasikre boligområdet nord for Søndersø omkring Søndergårdsvej, Søndergårds Park og Søndersøvej. Området er udpeget som den første prioritet i kommunens klimatilpasningsplan.

Projektets formål er at undgå at huse bliver oversvømmet ved ekstremregn også kaldet skybrud. Vandet skal kontrolleret styres på overfladen og ledes mod Søndersø.

Projektet involverer de lokale borgere i området, så Kommunen, Forsyningen og borgerne i fællesskab kan finde de bedste løsninger.

I løbet af første halvdel af 2017 har Kommunen, Forsyningen, borgerne og Rådgivningsfirmaet COWI arbejdet sammen om at finde frem til de bedste løsninger. Dette har resulteret i et dispositionsforslag, som projektgruppen i dialog med den lokale følgegruppe vil arbejde videre med.

Det er Furesø Kommune og Forsyningen ambition at tænke i bæredygtige løsninger, der kan give værdi på flere måder. Eksempelvis kan vi øge både den rekreative værdi og forbedre trafiksikkerheden ved hjælp af grønne elementer i vejarealet. Der kom mange gode ideer, input og bemærkninger fra borgerne.

Hvorfor er Søndergårdskvarteret udpeget?

Søndersøkvarteret er første prioritet i kommunens klimatilpasningsplan. Når der er skybrud og kloaksystemet ikke længere kan følge med, vil regnvandet løbe gennem veje, haver og folks huse for at følge det laveste punkt. Dette vil statistisk set ske hvert 10. år. Forsyningen og Kommunen vil sikre at borgerne ikke får deres kældrer og haver oversvømmet. Området er netop særlig prioriteret, da regnvand og spildevand løber i samme kloakrør. Læs mere om baggrunden for udpegningen i klimatilpasningsplanen.

Hvad skal laves?

Helt overordnet handler det om at transportere regnvandet i den ønskede retning, så man på forsvarlig vis kan lede vandet ned i Søndersø. Der skal laves en blå/grøn transportvej i Søndergårdsvej, som ud over at transportere vandet også kan fungere som en hastighedsdæmpende tiltag og en forskønnelse af området. Der skal ligeledes ske tiltag med forhøjede kantsten, ændrede vejprofiler, gennemgående fortove mv. Alt dette kan du læse mere om i dispositionsforslaget som du finder link til nederst på siden.

Hvornår sker der noget?

Klimatilpasningsprojekter er komplekse og med mange interessenter. Derfor giver vi os god tid til planlægning, borgerinddragelse og projektering. Vi forventer at etablere de fysiske tiltag i 2018.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at henvende dig til Center og By og Miljø for at høre mere om projektet. Du kan også kontakte din grundejerforening i området. Grundejerforeningerne Ved Søndersø, Søndergårdens Villaby og Jomfrubakken-Søndersø Park har alle repræsentanter i en tilhørende brugergruppe/dialoggruppe som inddrages i projektet.

Sidst opdateret 17. juli 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.