Klimatilpasning

Klimaforandringer betyder flere og kraftigere regnskyl. I Furesø Kommune har vi set konsekvenser, når der står vand på vejene og i kældre. Derfor arbejder kommunen hele tiden på at nedbringe antal af oversvømmelser, men det er en langsigtet opgave.

Klimatilpasningsplan

Kommunen har udarbejdet en klimatilpasningsplan, som et tillæg til kommuneplan 2013. I planen kan du se hvilke 11 områder der er prioriteret , og indsatsen i områderne.

Risikokort

Områderne er udpeget ud fra et risikokort, som også kan ses i klimatilpasningsplanen. Risikokortet er en sammenkobling af et oversvømmelseskort og et værdikort.

Oversvømmelseskort

Oversvømmelseskortet er basseret på modelberegninger for henholdsvis 5., 10., 20., 50. og 100. årsregn. På oversvømmelseskortet er kun vist, hvor vandet står mere end 10 cm over terræn.

Værdikort

Værdikortet hvis de potentielle skadesomkostninger af bygninger, veje, jernbaner, natur m.m. ved oversvømmelser. Skadesomkostningerne er estimeret på baggrund af forsikringsoplysninger, og vægtet i forhold til hinanden. Fredede bygninger, plejehjem, skoler og industri er vægtet højere end boliger.

Eksempler på klimatilpasning i kommunen

Her kan du se nogle af de klimatilpasningsprojekter, som er gennemført i kommunen:

 • Regnvandshaven ved Galaksen
 • Sidst opdateret 19. februar 2019

  Kontakt


  Natur og Miljø
  Stiager 2
  3500 Værløse
  Tlf. 7235 5325

  Skriv til os via Digital Post (borger)

  Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

  Relevante links