Vandhuller/ havedam

I haver og på grønne arealer kan der anlægges vandhuller/vanddamme, der kan fungere som opsamlingsbassiner. Et vandhul er et godt levested for mange dyr og planter.

Havedam

Krav

Kræver ingen tilladelse.

Indretning

Det er nemmest at placere vandhullet et sted, hvor der i forvejen er en lavning og fugtig jord. Du kan selv bestemme, hvordan vandhullet skal udformes. Dog anbefales det at siderne ikke er for stejle.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)