Grønne tage

I stedet for tegl, kan der plantes græs på taget. Græsset kan opsuge meget af det regnvand, der lander på taget, så kloakken aflastes. Ved store regnskyl vil græstaget kunne opsuge en begrænset mængde vand, hvorefter resten afstrømmer til tagrenderne.

Grønt tag

Krav

Inden du går i gang, skal du kigge i lokalplanen for dit område, for at se om det er tilladt at have grønt tag. Hvis det ikke er tilladt, kan du søge om dispensation fra lokalplanen hos kommunen.

Hvis du ændrer i tagkonstruktionen i forbindelse med etablering at et grønt tag, skal du søge om byggetilladelse hos kommunen.

Indretning

Det er en god ide at søge professionel rådgivning, for at sikre at konstruktionen lykkes.
Du skal overveje beplantning, dimensionering, underlag og sikring af huset. Der findes efterhånden mange forskellige muligheder.

Grønne tage kan kun bruges på huse med fladt tag eller lav taghældning.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)