Regnvandsbede

I et regnvandsbed opsamles og opbevares vandet, inden det nedsiver eller fordamper. I regnvandsbedet plantes græs, blomster, buske eller andre planter, der kan tåle at stå i meget fugtig jord. Det kan evt. kombineres med en havedam.

Regnvandsbed

Krav

Du skal søge om nedsivningstilladelse til et regnvandsbed, ligesom for faskiner.
Der er afstandskrav til hus og skel, som du kan læse om i "Vejledning – sådan laver du en faskine".

Indretning

Regnvandsbedet bør indrettes i en naturlig lavning, så vandet ikke løber ind til naboen.
Tilløbet til regnvandsbedet kan være nedgravet i rør, men det kan også være åbent og stenforet og på den måde udgøre en dekorativ værdi i sig selv.

Det er en god ide at regnvandsbedet har et overløb, så overskydende regnvand ledes til en større fordybning i græsplænen, kloak eller faskine i perioder med ekstremt store mængder regn.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)