Genbrug af regnvand

Det er muligt at genbrug regnvand til toiletskyl og tøjvask i egen bolig. Til det formål er det nødvendigt at investere i et regnvandsanlæg med en stor tank, som graves ned i jorden. På den måde kan du få regnvand nok til toiletskylning og tøjvask.

Vandforsyningen kan have en særskilt takst på husstande med regnvandsanlæg. Se vandforsyningens vandtakster.

Genbrug regnvand

Regnvand kan også genbruges til f. eks. havevanding.

Krav

Et regnvandsanlæg skal overholde en række tekniske specifikationer. Anlægget skal derfor installeres af en autoriseret vvs'er for at sikre, at anlægget virker efter hensigten. Vvs-arbejdet skal anmeldes til kommunen.

Ved genbrug af regnvand til toiletskyl og tøjvask kan der søges om fritagelse for vandafledningsbidraget i 10 år for så vidt angår den genbrugte del af vandet. Du kan søge om fritagelse hos Furesø Spildevand A/S.

Indretning

Regnvandsanlæg til toiletskyl og tøjvask kræver typisk anlæg, der kan rumme enten 2 eller 4 m3 vand.

Det er vigtigt at holde en god rengøring og vedligeholdelse af anlægget.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)