Hvad er LAR - Lokal Afledning af Regnvand?

Ideen med lokal afledning af regnvand (LAR), er at undgå, at regnvandet ender i kloakken. I stedet for skal regnvand håndteres, der hvor det falder, dvs. på din egen grund. Det vil typisk sige via nedsivning, fordampning eller som minimum tilbageholdes til der igen er plads i kloakken.

Kommunen har udarbejdet et Idekatalog, hvor kan du læse om mange forskellige muligheder.

De løsninger som er mest velegnet i private haver kan du læse mere om under "Hvad kan jeg selv gøre?".

I det tekniske bilag: Håndtering af regnvand, kan du læse mere om effekterne af mere regn, forskellige lokale måder at aflede regnvand på, samt de tiltag som allerede er gennemført i kommunen.

LAR er ikke løsningen på alt

Det er ikke alle steder at lokal afledning af regnvand kan bruges, f. eks. på forurenede grunde eller meget lerede jorde, hvor grundvandet står højt. Nogle steder er det nødvendigt at udbygge kloaksystemet. I spildevandsplanerne for Farum og Værløse, kan du læse mere om de planlagte udbygninger.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links