Miljøinitiativpuljen

Har du en god idé, som kan være med til at hjælpe naturen på vej? Så søg tilskud til din idé fra Furesø Kommunes Miljøinitiativpulje. Puljen yder tilskud til initiativer, der forbedrer natur, miljø og klima, og til at formidle viden om bæredygtighed og natur.

Der er i alt 55.000 kr. i miljøinitiativpuljen i 2017.. 

Hvem kan søge - og til hvad?

Borgere, foreninger, grundejerforeninger, boligselskaber, grupper, organisationer og andre, der har virke i Furesø Kommune, kan søge tilskud fra miljøinitiativpuljen.

Initiativet skal have bred interesse, og tilskud gives især til projekter og initiativer, der har:

 • Stor effekt
 • Stor synlighed
 • Forventet afsmittende effekt
 • Væsentlig lokal betydning.

Puljen kan give tilskud til køb af ydelser eller varer i forbindelse med initiativet. Dit eget tidsforbrug honoreres ikke. Det er et krav, at du selv bidrager væsentligt til initiativet, enten økonomisk eller med arbejdskraft eller materialer. Desuden forventer vi, at du bidrager med at udbrede kendskabet til initiativet og dets resultater.

Eksempler på initiativer, der vil kunne opnå tilskud:

 • Opsætning af hegn til afgræsning af naturområder
 • Bekæmpelse af invasive arter som bjørneklo
 • Restaurering af vandhuller
 • Indsamling af affald i naturområder
 • Initiativer der fremmer klimavenligt forbrug
 • Initiativer der fremmer klimavenlig og/eller økologisk mad
 • Initiativer der fører til væsentlige energibesparelser
 • Initiativer der fremmer udnyttelse af vedvarende energi
 • Forbedret håndtering af overfladevand, især ved store regnskyl
 • Natur-, miljø- og klimaformidling som når ud til mange.

Vi prioriterer initiativer, der rækker ud over, hvad der ellers bliver gjort for natur, miljø og klima.

Miljøinitiativpuljen anvendes som udgangspunkt ikke til naturgenopretningsprojekter på Naturstyrelsens jorder.

Hvordan søger jeg?

Hent Ansøgningsskema til Miljøinitiativpuljen 2017, og send det til Natur og Miljøafdelingen digitalt, på mail eller via fysisk brev. Du finder kontakt oplysninger i kontaktboksen.

Alle ansøgere får svar i løbet af en uge.

Se her hvilke tilskud, der er givet fra Miljøinitiativpuljen 2016.


Sidst opdateret 10. april 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)