Miljøinitiativpuljen

midterrabat med blomster
Har du en god idé, der kan gavne natur, miljø, klima eller kommunens grønne omstilling? Så er det nu, du kan søge tilskud til at realisere den.

I 2019 er der 59.000 kr. i Miljøinitiativpuljen. Ansøgningsfristen er d. 15. marts 2019.

Hvem kan søge - og til hvad?
Borgere, foreninger, grundejerforeninger, boligselskaber, grupper, organisationer og andre, der har virke i Furesø Kommune, kan søge tilskud fra miljøinitiativpuljen.

Initiativet skal have bred interesse, og tilskud gives især til projekter og initiativer, der har:
 •Stor effekt
 •Stor synlighed
 •Forventet afsmittende effekt
 •Væsentlig lokal betydning.

Puljen kan give tilskud til køb af varer eller ydelser i forbindelse med initiativet. Det er et krav, at du selv bidrager væsentligt, enten økonomisk eller med arbejdskraft eller materialer. Der ydes ikke tilskud til dit eget tidsforbrug.

Vi forventer, at du bidrager med at udbrede kendskabet til initiativet og dets resultater.

Eksempler på initiativer, der vil kunne få tilskud:
 •Opsætning af hegn til afgræsning af naturområder
 •Bekæmpelse af invasive arter som bjørneklo, gyldenris, hestehov, pileurt mv.
 •Pleje af vandhuller
 •Forbedret håndtering af overfladevand, især ved store regnskyl
 •Indsamling af affald i naturområder
 •Initiativer der fremmer klimavenligt forbrug
 •Initiativer der fremmer klimavenlig og/eller økologisk mad
 •Initiativer der fører til væsentlige energibesparelser
 •Initiativer der fremmer udnyttelse af vedvarende energi
 •Natur-, miljø- og klimaformidling som når ud til mange.
 •Initiativer, der fremmer medejerskab til kommunens grønne omstilling

Miljøinitiativpuljen anvendes som udgangspunkt ikke til naturgenopretningsprojekter på Naturstyrelsens jorder.

Hvordan søger jeg?
Hent Ansøgningsskema til Miljøinitiativpuljen 2019, og send det til Natur og Miljøafdelingen digitalt, på mail eller via fysisk brev. Du finder kontakt oplysninger i kontaktboksen til højre og nederst på ansøgningsskemaet.

Alle ansøgere får svar i løbet af en uge.

Se her hvilke tilskud, der er givet fra Miljøinitiativpuljen 2018Miljøinitiativpuljen 2017 og Miljøinitiativpuljen 2016.

 


Sidst opdateret 04. februar 2019

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)