Borgermøde om Forslag til Klimaplan 2010-2012

Foto fra borgermøde 26.10.2010
Furesø Kommune afholdt den 26. oktober 2010 et velbesøgt borgermøde om Forslag til Klimaplan for Furesø Kommune 2010-2012.

På mødet præsenterede formanden for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Preben S. Pettersson Forslag til Klimaplan (se Preben S. Petterssons præsentation). Derefter gik deltagerne i fem workshops, hvor der efter et kort oplæg var en god og livlig debat.

Workshops

Emnerne i workshops var

Debatten var meget inspirerende, og kommunen fik mange gode kommentarer og synspunkter til det videre arbejde med klimaplanen. Tilsvarende var det indtrykket, at borgerne fik konkret viden med sig hjem om de udfordringer, der skal imødekommes. Se referat fra workshops.

En række virksomheder og borgere deltog i borgermødet med udstilling af deres specialer og viden på de forskellige områder.

Workshop om energien i boligen

Energitjenesten, Handelsbanken, Mogens V. Zeltner A/S, Farum VVS – Bedre Bad, J.A.S VVS, Bernt Arkitekt, In-houze, Transitiontown Furesø, Værløse Varmeværk Energistyrelsen/Skrot dit oliefyr, C. Kjær-Andersen, ejer af jordvarmeanlæg.

Workshop om Strategisk Energiplanlægning

Farum Fjernvarme.

Workshop om Grøn mobilitet

Farum Delebil, Leitra Aps, Pedalkrafk.dk, Cykelstalden.dk, Velomolet – Easy Going, Cykelshop´n og Christine Wennerberg, seniorkonsulent hos Grontmij|CarlBro og ejer af liggecykler.

Workshop om regnvandshåndtering

Veg Tech.

Kommunen er særdeles glad for denne indsats, som tilførte mødet inspiration og konkret viden. Tak for det!

Opsamling

Efterfølgende var der opsamling i plenum, og som afslutning på borgermødet trak Borgmester Ole Bondo Christensen lod blandt mødedeltagerne om fire energitjek af boliger. Et energitjek består af et besøg af en energivejleder fra Energitjenesten, som kommer ud i borgerens bolig og giver gode råd om, hvordan man kan spare på energien. I energitjekket deltager også håndværkere, som kan udføre arbejdet, forsyningsselskaber og bank, så borgeren får et samlet overblik over muligheder for energibesparelser og investering/adfærdsændring.

Endvidere blev der trukket lod om de tre cykler, som kommunen i samarbejde med cykelhandlerne OL-cykler, Cykelshop´n og Klamer Cykler har udloddet i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen om transportvaner i kommunen. Der kom ca. 1.000 besvarelser af spørgeskemaerne.

Sidst opdateret 27. september 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenSiden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.