Kommunale og regionale indsatser

Nu foreligger CO2-regnskab 2011 for Furesø Kommune som virksomhed.

Furesø Kommune er blevet medlem af Gate 21.

Borgmester i Furesø Kommune Ole Bondo Christensen siger:

"Vi ser Gate 21 som en god mulighed for at være med i forreste række i samarbejdet mellem kommuner, erhvervsliv og forskningsinstitutioner om konkrete klima- og miljøløsninger. Samarbejde på tværs er afgørende for at finde nye løsninger, der holder. I Furesø arbejder vi målrettet med at nedbringe energiforbruget i de kommunale ejendomme, hos erhvervsliv og borgere. Samtidig er vi langt fremme med at finde alternative energikilder og reducere energiforbruget på transportområdet. Vi er nået langt alene, men kan helt sikkert nå længere gennem det brede samarbejde i Gate 21. Så vi har store forventninger til samarbejdet og vil selv byde aktivt ind med idéer hertil."

Se pressemeddelelsen.

 

Logo for Gate 21

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Region Hovedstaden har i en længere proces sammen med kommunerne udarbejdet et forslag til klimastrategi. Forslaget har været i høring frem til den 27. januar 2012.

Du kan her læse Furesø Kommunes høringssvar til klimastrategien, som er blevet behandlet på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 12. januar 2012.

Kommunale planer og CO2-regnskaber

Furesø Kommune har en klimaplan for perioden 2010–2012. Planen beskriver på et overordnet niveau, hvordan klimaindsatsen vil foregå frem mod 2012. Planen blev drøftet på et borgermøde, hvor man kunne deltage i flere workshops.

Forslag til Handlingsplan med tilhørende budget for arbejdet med bæredygtighed og klima i 2012 er blevet behandlet på mødet i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget den 12. januar 2012. Se her Forslag til handlingsplan 2012 for bæredygtighed og klima. Endvidere er der udarbejdet en Status og evaluering 2011 af Agenda 21 og klima.

Der er udarbejdet en evaluering af klimaindsatsen i 2010.

Der er udarbejdet en handlingsplan for 2011, med tilhørende effektvurdering.

CO2-regnskab 2011 for Furesø Kommune som virksomhed viser, at kommunen reducerede sin CO2-emission med 6,2 %. Regnskabet omfatter kommunens energiforbrug til transport, vejbelysning og kommunale bygninger. Den samlede CO2-udledning er faldet fra 8.894 ton i 2010 til 8.338 ton i 2011, en reduktion på 556 ton.

Furesø Kommunes CO2-regnskab 2010, for kommunen som virksomhed, er fremlagt for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget. Regnskabet viser, at kommunens samlede CO2-udledning er faldet med 3% mellem 2009 og 2010. Furesø Kommune har dermed overholdt klimakommuneaftalen, hvor kommunen har forpligtet sig til et fald på mindst 2% pr. år. På transportsiden er der rum til forbedringer, og indsatsen vil fortsætte med bl.a. fokus på anvendelse af (el)cykler som transportmiddel i hjemmeplejen, visitationen, ved tilsyn og til mødeaktivitet i administrationen.

Furesø Kommunes CO2-regnskab, for kommunen som geografisk område, viser den samlede CO2-emission for borgere og erhvervsliv i kommunen i 2009.

Indsatsen for energibesparelser i de kommunale bygninger er omfattende. Du kan her se status for energirenoveringer i kommunale ejendomme, som der blev orienteret om på Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 8. december 2011.

 

 

 

Sidst opdateret 08. oktober 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)