Netværksmøde om energirenovering og indeklima - når en boligforening går efter den sublime løsning!

Furesø Kommune havde inviteret til netværksmøde for boligforeningerne i kommunen om energirenovering og indeklima og boligafdelingen Toftebo 1 havde inviteret indenfor for at vise deres ny-renoverede boliger frem og fortælle om proces og resultater.

Foreningen havde stået overfor en større vedligeholdelsesopgave og uanset, hvordan de så på sagen, så kunne det ikke udskydes længere. Den løsning, der løftede bygningen fra energiklasse F til energiklasse B, fjernet fugt og skimmelproblemer og sikret et godt indeklima, omdannede den eksisterende altan til et orangeri og etablerede en ny udvendig altan eller små haver til stuelejlighederne, var økonomisk på samme niveau som den løsning, som blot reparerede det bestående.

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men ved rundgangen hos Toftebo 1 kunne deltagerne erfare, at det var altså sandt. Byggeriet ser indbydende ud med de nye facader og altaner, og inde i lejligheden mærkede man et behageligt indeklima og nød den fine udsigt fra altanen.

Efterfølgende over kaffen på Furesø Rådhus stillede deltagerne endnu flere spørgsmål til renoveringsprojektet på Toftebo 1, der var især mange spørgsmål til beslutningsprocessen. Den havde varet ca. 6 år, mens byggeperioden var ca. 1 år. En væsentlig årsag til tidsforbruget var, at beboerne i starten mod eksterne rådgiveres anbefaling havde valgt at prioritere indeklima og komfort højt i forhold til en teknisk løsning med forbedringer i varmeanlægget, som måske ville være billigere i første omgang. Hele forløbet havde fået stor opbakning fra DAB, og alle beboerne var enige om, at den færdige løsning var tidsforbruget og processen værd, fortalte formand for afdelingen Bent Röder.

Bent Röder fortalte videre, at varmeregningen for en lejlighed på ca. 70m2 er nedsat med 40 %, svarende til ca. 250 kr./md, og den forventes nedsat endnu mere, når der er flere erfaringer med anlægget. Huslejen er steget med ca. 850 kr./md. Alle beboerne var rigtig glade for projektet og havde stort set glemt alle de genvordigheder, som opstår i sådan et stort byggeprojekt.

Steen Ejsing, Byggechef i DAB viste grafisk, hvordan energiforbruget i afdelingen var kraftigt faldende. Der er endnu ikke data for et helt års normal boligdrift, så derfor er a'conto varmen kun reduceret med 40 %, det forventes, at den vil falde med yderligere – dog afhængigt af den individuelle adfærd i hver enkelt bolig.

Janus Hendrichsen, EnergiTjenesten holdt et oplæg om resultatet af de 7 energigennemgange, som er foretaget i andre boligforeninger i 2017. Det samlede potentiale er ca. 500 t CO2, men energibesparelsen og CO2 reduktionen er kun en del af historien, forbedring af indeklimaet og komforten er lige så væsentlige ud fra beboernes synspunkt. Det vigtige i processen er at få et samlet overblik, så man ved at gå efter de ”lavthængende frugter” fjerner den besparelse, der kunne have betalt for det forbedrede indeklima og komforten. Toftebo 1 et godt eksempel på, at indeklima og komfort sammen med energibesparelser er blevet prioriteret. 

Lene W. Hartmann, Furesø Kommune holdt et kort omlæg om baggrunden for og resultater af klima- og energiarbejdet i Furesø Kommune.

Som afslutning på mødet blev det aftalt, at deltagerne gerne ville deltage i netværksmøder, der især handlede om indeklima og adfærd.

Furesø Kommune vil gerne udvide netværket til også at omfatte andels- og ejerforeninger, man kan komme på invitationslisten ved at sende en mail på lwh@furesoe.dk.

Se præsentationerne fra mødet d. 8. november her:
Sidst opdateret 16. november 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.