Energi og indeklima i boligafdelinger


Møde om energibesparelser, solceller og indeklima i boligforeningerne den 7. november 2018.

På aftenens møde deltog 40 engagerede boligdemokrater og driftsledere.

Don Krusager og Lene W. Hartmann, Furesø Kommune, bød velkommen og satte indsatsen for energibesparelser og omlægning til vedvarende energi ind i Furesø Kommunes samlede indsats for at reducere kommunens klimaaftryk og arbejde på grøn omstilling.
Ann Vikkelsø, Energitjenesten, resultaterne af de energigennemgange, som var blevet gennemført i boligforeningerne i perioden 2015-2017. Der er i alt blevet gennemført energigennemgange i 20 foreninger.

Ved gennemgangene blev konstateret potentialer på i alt 6,9 mio. kWh varme, 1,9 mio. kWh el svarende til 2100 ton CO2. Heraf er der i 2018 gennemført eller ved at blive gennemført besparelser på 3,5 mio. kWh varme, 180.000 kWh el, svarende til 800 ton CO2. Det er jo store besparelser, og Ann Vikkelsø gik i detaljer med, hvor disse besparelser primært er opnået eller kunne opnås. Indsatserne vedr. varmeforbrug er udskiftning af ruder, udskiftning af vinduer og døre, udskiftning af termostater, samt isolering El-besparelserne vedrører omstilling af vaskerier til at anvende varmt vand, udskiftning af pumper og effektiv belysning af fællesarealer.

Janus Hendrichsen, EnergiTjenesten, holdt et engageret oplæg om, hvorfor det kan være en god idé at etablere solceller på boligforeningernes tage, og hvordan det kan gribes an. Oplægget udløste mange spørgsmål og der kom en god debat herom.  hvordan boligforeninger mest hensigtsmæssigt kan gå frem i forhold til at etablere solceller.

Sirid Bondesen og Kasper Cordt Olsen, Skimmel.dk, holdt et inspirerende oplæg om, hvordan og hvorfor skimmelsvampe , som sådan set er en naturlig del af vores omgivelser, kan gå han og forårsage meget store problemer. Don Krusager fulgte oplægget op med at gå lidt nærmere ind i den juridiske kontekst og redegjorde for, at i en boligforening er det bestyrelsen, der har et ansvar for at sikre, at lejlighederne bliver anvendt, så der ikke opstår skimmel, jfr. Almenlejeloven §24. Kommunen har handlepligt, hvis dette ikke sker, og har i den forbindelse  pligt til at tvangsflytte beboerne og tvangskondemnere boligen. 

Mødet blev afsluttet med, at boligselskaberne blev opfordret til at henvende sig, hvis der var afdelinger, der ikke havde modtaget energitjek og gerne ville have et. Endvidere ville Furesø Kommune på basis af den store interesse for solceller undersøge mulighederne for at sætte særlig fokus på solceller i den videre indsats for reduktion af klimaaftrykket i den geografiske kommune.

Se powerpointpræsentationerne herunder:

Sidst opdateret 12. november 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.