Kurveknækker Furesø Erhverv

Kurveknækker Furesø Erhverv drives sammen med Furesø Industriforening. Fokus er energibesparelser og omlægning til vedvarende energi i erhvervslivet. Netværket består helt enkelt af de personer, er deltager i møderne og modtager de nyhedsbreve, der udsendes. Det er en fagmedarbejder i kommunen, der arrangerer møderne og udsender nyhedsbrevene. Alle kan deltage i møderne, der annonceres både via en nyhedsbrev, på Furesø Kommunes hjemmeside, ved annoncering i Furesø Avis og evt. med brev.

Information om og tilmelding til mailinglisten til nyhedsbrevet hos klimaprojektleder Lene W. Hartmann på email lwh@furesoe.dk eller 72355336.

VE til proces

VE til proces-ordningen er Energistyrelsens pulje for virksomheder, der omlægger deres energiforbrug til vedvarende energi, herunder fjernvarme. Ordningen fortsætter og i 2015 har Energistyrelsen 340 mio. kr. til rådighed for virksomhederne i VE til proces-ordningen.

Der er givet 196 tilsagn i 2014, hvoraf ca. 150 givet til biomasseanlæg, ca. 30 til varmepumper, 5 til fjernvarmetilslutning og et enkelt til solvarme. Der er i alt givet 6 tilsagn om tilskud til solcelleanlæg.

I ca. 90 pct. af sagerne er det olie der er blevet udfaset, mens resten af sagerne antalsmæssigt fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem kul, gas og el.

Energistyrelsen ser frem til at modtage jeres ansøgninger.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)