Tips til en grøn have

Foto: Maj-Brit Petersen
Lugejern i brug
Her kan du læse tips og tricks til at forebygge og bekæmpe ukrudt i haven

Sådan forebygger du

Bekæmp om foråret inden ukrudtet udvikler sig

Blomster

Mange blomster betyder pollen og nektar og dermed nyttige insekter. Mariehønen er for eksempel et nyttigt insekt. Den spiser 20-40 bladlus om dagen.

Bunddække

Dæk jorden i dine bede med bunddækkeplanter, f. eks. guldjordbær, vinca, efeu og hasselurt. De vil skygge for solen, så ukrudtet ikke kan spire. Bunddækkeplanter skal plantes tæt, ca. 6 planter pr. kvadratmeter.

Fiberdug

Undgå ukrudt på terrasse og fliser med fiberdug som underlag.

Flis

Du kan også dække jorden i dine bede med 10 til 15 centimeter træflis. Tilsæt evt. gødning, så nedbrydningen af flisen ikke trækker næring fra de de ønskede planter.

Kompost

Lug grundigt i køkkenhaven sidst på sæsonen, og spred et tykt lag kompost.

Lugning 

Brug hakkejernet og lug allerede fra det tidlige forår. Vær opmærksom på at fjerne ukrudtet, inden det når at kaste frø. Har du været sent ude, og ukrudtet allerede har sat frø, skal det ikke på komposten, men fjernes fra haven. Lug umiddelbart efter regnvejr, hvor rødderne sidder løsere.

Modstandsdygtige sorter

Køb robuste planter, som ikke så nemt bliver angrebet af sygdom. Vær især opmærksom på dette, når du køber kartofler, frugttræer og bærbuske. Køb planter som passer til havens miljø, f. eks. passer lysfølsomme planter som roser ikke til en mørk have. Roser, der står et mørkt sted, kan blive angrebet af sygdom.

Sædskifte

Sædskifte i køkkenhaven betyder færre sygdomme og et større udbytte, så lad grøntsagerne skifte plads i haven. I haver, hvor forskellige grøntsager (arter fra forskellige plantefamilier) står sammen, er der ikke det samme behov for sædskifte. F. eks. er det en god ide at lave skiftevis rækker med kål og bønner, gulerødder og løg, kartofler og hestebønner, rødbeder og salat.


Sådan bekæmper du

Brændenælder

Trækkes eller graves op - bedst i marts, hvor rødderne ikke er særligt dybtgående. Kan også klippes helt ned.

Mos

Kan bekæmpes med mosrive. Giv evt. plænen et lag sand på 2-3 cm, som fyldes ned i jorden ved at lave huller i plænen med en greb. Det bedste er at lade græsset blive lidt længere om vinteren. Det kvæler noget af mosset.

Mælkebøtter

Kan graves op eller fjernes med et mælkebøttejern, men de kommer altid igen, da de også formeres ved roddeling. De er nemmest at bekæmpe før blomstring. Hvis de er blomstret, så klip blomsten af og smid den i skraldespanden.

Padderok

Kan bekæmpes ved vedvarende lugning af skuddene, praktisk taget inden de når jordoverfladen. På den måde udsultes rødderne. Alternativt kan bruges en ukrudtsbrænder til at "koge" de overjordiske dele, derved stresses planten.

Skvalderkål 

Graves helt op, før der kan plantes bunddække. Kan også stresses: Slås med plæneklipper hele sæsonen.

Snerler

De overjordiske dele fjernes, når de kommer op. På den måde udsultes rødderne.

Tidsler  

Trækkes forsigtigt op. Klip eventuelt blomsterne af og smid dem i skraldespanden.

Bladlus  

Fjernes med en hård vandstråle. Mange dyr, for eksempel mariehøne-larver, som sælges på planteskoler, spiser bladlus. En mariehønelarve spiser 200-600 bladlus i sin levetid.

Dræbersnegle

Indsamles og overhældes med kogende vand. Alternativt kan sneglene hakkes over med en spade eller klippes over med saks. Snittet bør ligge lige omkring åndehullet for at sikre en hurtig død. Pindsvin spiser snegle, så ved at lave et "vildt" hjørne med grenbunker og visne blade i haven, som pindsvin kan bo i, kan sneglebestanden holdes nede. Alternativt kan bygge et pindsvinebo, se hvordan på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.

Myrer

Hæld varmt vand eller kogende vand i myreboet, mens du rør rundt med en pind så alle æg, pupper og dronninger bliver dræbt. Alternativt kan en blanding af brændenælder og tidsler, der har stået i blød i en spand vand et døgn hældes over myreboet. Findes myrerne indenfor, så sørg for at reparere evt. revner og sprækker i fundamentet og drys lidt kanel på de steder, hvor myrerne færdes.

Skjoldlus

Skjoldlusene adskiller sig fra andre insekter ved på forskellig måde at være dækket af et skjold. Voksne skjoldlus sidder næsten ubevægelig på planten og kan skrabes af med hænderne.

Spindemider

Rovmider, som sælges i de fleste planteskoler, spiser spindemider. Hvis angrebet er godt i gang, kan det tilrådes, at man bruger insektsæbe, inden rovmiderne sættes ud. Insektsæbe kan bl.a. købes på planteskolerne. Alternativt kan bruges en blanding af 1-2 spsk. brun sæbe og 1 tsk. sprit i en liter vand.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)