Fakta om sprøjtemidler

Foto: Colourbox

Fakta om sprøjtemidler

Sprøjtemidler eller bekæmpelsesmidler er både biocider og pesticider. Biocider bruges som træbeskyttelsesmidler, rottegift, bundmaling til skibe og algemidler er eksempler på produkter med bekæmpelsesmidler, som mange mennesker har brugt i kampen mod bakterier, svampe eller alger. Pesticider bruges til at bekæmpe ukrudt, insekter og svampe med i landbrug, gartnerier, langs veje og jernbaner og i private haver. Bekæmpelsesmidler er designet til at bekæmpe uønskede, levende organismer, men nogle af midlerne har problematiske effekter på menneskers sundhed og miljøet.

Sprøjtemidler, der blot skulle tage livet af ukrudt, kan skylles ned gennem jorden via sprækker og revner. Med tiden risikerer de at ende i grundvand, som vi anvender til drikkevand.

Det øverste jordlag har en naturlig evne til at nedbryde de sprøjtemidler, der i dag anvendes. Nedbrydning foregår bedst i muldlaget, hvor der er masser af mikroorganismer og ilt til stede. Nogle sprøjtemidler når at blive helt nedbrudt, andre kun delvist. Herved dannes der såkaldte nedbrydningsprodukter, som oftest er nye kemiske forbindelser. Disse stoffer kan nogle gange være mere giftige end de oprindelige giftstoffer i sprøjtemidlerne. Anvender du sprøjtemidler på arealer, hvor det øverste muldlag er fjernet, f.eks. på fliser og vejarealer, kan der være en større risiko for, at sprøjtemidlet ikke når at blive tilstrækkelig nedbrudt.

Hvert år må vandforsyninger lukke boringer på grund af rester af sprøjtemidler, der tidligere er anvendt hos private og selvom haveejere kun tegner sig for 2 procent af det samlede forbrug af sprøjtemidler så er det vigtigt at de også minimerer forbruget, fordi en del af vores vandboringer også ligger i bynære områder.

Sprøjtemidler i haven

Der bliver brugt en hel del sprøjtemidler i Danmarks ca. én million private haver - men faktisk kan man også bekæmpe ukrudt og skadedyr med naturens egne midler. Sprøjtemidler virker ikke altid specifikt mod skadedyr og ukrudt og du kan risikere at skade andre dyr og planter, der gør nytte i haven.
Hvis du gerne vil skabe de bedste naturlige forhold, kan du lade dele af haven stå med f.eks. brændenælder, som giver flere nyttedyr.
Læs mere under Tips til en grøn have.

Forurening

Mange vandforsyningsboringer er gennem årene blevet lukket på grund af forurening med sprøjtemidler.

I 2010 blev der fundet sprøjtemidler i 25 % af de undersøgte aktive indvindingsboringer, men grænseværdien for enkeltstoffer var overskredet i 4,5 %. Indtil 2009 er knap 20 % af alle lukkede boringer ved almene vandværker blevet lukket pga. af for høje koncentrationer af sprøjtemidler.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)