Et liv i haven uden gift

humlebi
Furesø Kommune anvender ikke kemi til ukrudtsbekæmpelse og opfordrer haveejere til at gøre det samme. Furesø Kommune anvender ikke sprøjtegifte på kommunens grønne områder, veje, stier og pladser, og har ikke gjort det siden 1999. Kommunen har endvidere som forsøg indført en begrænset græsslåning på visse af kommunens arealer samt visse steder sået blomsterfrø til gavn for den biologiske mangfoldighed og økonomien. Det giver større variation af urter, samtidig med at man forhindrer brændenælder og tidsler mm. i at få overtaget.

Pas på vores drikkevand

Når du bruger sprøjtemidler i haven og på fliserne, til bekæmpelse af ukrudt og insekter, kan det føre til sprøjtemidler i vores drikkevand. Haveejere opfordres derfor til at undlade at bruge kemi i haven for at værne om drikkevandet. Det er specielt vigtigt i Furesø Kommune, hvor kommunen ligger oven på et område med særlige drikkevandsinteresser.

Se også vores folder om "Et liv i haven uden gift".

Bekæmp skadedyrene med andre midler

Når vi bruger sprøjtemidler mod skadedyr, rammer vi også de nyttige dyr, planter og mikroorganismer.

Brugen af giftige kemikalier kan skade havens nyttige insekter som for eksempel bier, der er nødvendige ved bestøvning af frugttræer. Havens fugleliv bliver også berørt ved brugen af insektgift. Færre insekter i haven betyder mindre føde til fuglene. Derved forsvinder skadedyrenes naturlige fjender. Desuden bliver haven også et sundere sted at færdes i for dig og din familie.

Gode råd om ukrudt

 • Få motion og fjern ukrudtet med hakke-, skuffe- eller lugejern. Jo tidligere det fjernes – jo nemmere. Fjern ukrudtet, inden det sætter frø.
 • Undgå ukrudt ved at dække jorden med 15 cm flis eller med bunddækkeplanter.
 • Mælkebøtter i græsplænen stikkes, så roden skæres over 1/3 nede.
 • Fjern mos i græsplænen med en rive.
 • Brug en ukrudtsbrænder til større arealer.
 • Græs mellem fliser fjernes lettest efter en periode med regn.
 • Nyspiret ukrudt mellem fliser fjernes ved at feje regelmæssigt med en stiv kost eller med et ukrudtsjern.

Gode råd om skadedyr

 • Dæk dine grøntsager med insektnet, der slutter tæt til jorden.
 • Sæt redekasser op - så kan fuglene fodre deres unger med skadedyr fra din have.
 • Brug biologiske bekæmpelsesmidler, der kan købes i havecentre.
 • Lav et pindsvinebo; pindsvin spiser snegle, og de er hyggelige gæster i haven.
 • Vælg sunde og modstandsdygtige sorter i haven; det gælder især kartofler, frugttræer og bærbuske.
 • Bland 1-2 spsk. brun sæbe og 1 tsk. sprit med 1 l vand og sprøjt det på lus og spindemider.
 • Lad grøntsagerne skifte plads i haven. Det kan være med til at forebygge skadelige insekter og sygdomme.
 
Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)