De Økologiske Skolehaver

Høst i kantinehaverne
Furesø Kommune har etableret skolehaver i daginstitutioner, på skoler og som et centralt undervisningstilbud i Stavnsholt, hvor skoleelever kan få undervisningsforløb i en skolehave.

Alle daginstitutioner har kunnet få anlagt højbede, urtehaver eller køkkenhaver, hvor medarbejderne og børnene dyrker økologiske grøntsager, urter og blomster. Børnene oplever på den måde, hvor grøntsagerne kommer fra og kan her plukke, dufte og smage dem.

I nogle daginstitutioner er børnene også med til at tilberede frokosten over bål, hvor de høster deres grøntsager og krydderurter til bålmaden. I andre daginstitutioner bruges spiselige blomster som pynt, og børnene kan krydre deres mad med de friske krydderurter.

Skolerne har fået skolehaver som led i den økologiske omlægning. Skolehaverne ligger i Stavnsholt på en økologisk mark, som stilles til rådighed af det økologiske landbrug Stengården. 300 skoleelever får hvert år et undervisningsforløb i Skolehaverne, hvor eleverne oplever at dyrke, passe, høste og tilberede deres afgrøder.

Undervisningstilbuddet videreudvikles løbende og Furesø Kommune har med tilskud fra Friluftsrådet fået en naturvejleder i haverne, der skal sikre, at der kommer mere faglighed ind i skolehaveforløbene.

I 2016 er der som noget nyt stablet et samarbejde på benene, hvor Fritidshjemmet Solhøjgård samarbejder med de kommende 0. klasses elever om at dyrke skolehaver.

På fire skoler er der etableret skolehaver, der bruges i den daglige undervisning og af FFO’erne.

  • På Søndersøskolen får indskolingseleverne et haveforløb og i madkundskabsundervisningen på mellemtrinnet, er økologi en synlig del af undervisningen, idet der er anlagt 10 højbede udenfor madkundskabslokalet, hvor eleverne høster krydderurter og råvarer
  • På Lille Værløse Skole har indskolingen anlagt en skolehave, hvor indskolingen og FFO’en samarbejder om at lave skolehaveundervisning både i skoletiden og efter skole i fritidsordningen
  • På Syvstjerneskolen bruges højbedene af klubben som led i en større pædagogisk indsats, hvor der både dyrkes, høstes og laves mad på bål
  • Furesø Kommune har som en helt særlig indsats kantinehaveforløbet på Stavnsholtskolen, hvor alle elever i 2. klasse om foråret starter med at etablere minigartnerier, hvor de sår, luger og lærer om planter, kompost og livscyklusser. Efter sommerferien fortsætter forløbet i 3. klasse med, at eleverne høster afgrøder til skolens kantine, deltager i produktion og salg af maden. Forløbet slutter om efteråret med, at eleverne samler frø til næste års såning. Som led i denne undervisning skal eleverne på undervisningsbesøg på Stengården, hvor de kan se, hvad det kræver at drive et økologisk produktionslandbrug og ser økologien i stor skala.

Visionen for De Økologiske Skolehaver i Furesø er, at alle skoleelever mindst én gang i deres skoletid oplever og lærer igennem et undervisningsforløb i De Økologiske Skolehaver i Furesø.

Sidst opdateret 31. august 2017

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)