Miljø- og klimaambassadørordningen

100 Miljø- og klimaambassadører i Furesø Kommune arbejder for et bedre miljø og klima. Se Furesø Kommunes Grønne Regnskab for 2014 - 2015
Klima, vand og miljø prioriteres højt i Furesø Kommune og kommunen har tilsluttet sig Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommuneaftale i 2008. Aftalen betyder at CO2 udledning fra Furesø Kommunes egne bygninger, biler og vejbelysning skal reduceres med 2 % hvert år sammenlignet med året inden. CO2 reduktionen opnås med tekniske investeringer og klimarigtig adfærd.

Miljø- og klimaambassadørordningen dækker alle interne arbejdspladser i Furesø Kommune. Hver arbejdsplads eller område har en eller flere miljø- og klimaambassadører. De er nøglepersoner i natur-, miljø- og klimaarbejdet. Kernen i ordningen er adfærdsændringer og projekter med henblik på natur-, miljø- og klimaforbedringer.

100 miljø- og klimaambassadører er i gang med at omstille Furesø Kommune egne arbejdspladser til bæredygtig udvikling, i en proces, hvor lederne er ansvarlige for at indarbejde hensyn til miljø, natur og klima i hverdagen. Reduktionen på den enkelte arbejdsplads er vigtig i den fælles omstilling internt i Furesø Kommunes, derfor skræddersys alle projekter, kampagner og konkurrencer til den enkelte arbejdsplads, så projekterne bliver en positiv oplevelse for kolleger og brugere.

De 100 ambassadørers indsats virker, og er en væsentlig årsag til at Furesø Kommune har kunnet reducere CO2 udledningen med 44 % fra 2008 til 2015.

Ambassadørerne har reduceret CO2 udledningen ved at arbejde for klimarigtig adfærd, blandt kolleger og brugere siden 2010. De reduktioner ambassadørerne har opnået er bemærkelsesværdige store, og har været det i de tre år ordningen har eksisteret. Eksempelvis resulterede ambassadørernes arbejde for klimarigtig adfærd i, at strømforbruget blev reduceret med 14 % i 2011, og med 6 % i 2012, i bygninger der ikke havde fået nogen tekniske forbedringer. Resultaterne af klimarigtig adfærd er fortsat store i 2014 og 2015.

Fælles for ambassadørernes mange forskellige natur-, miljø- og klimainitiativer på deres arbejdspladser er, at medarbejdere, brugere, børnehavebørn og skoleelever erfarer, at de hver især kan vælge at bidrage til en bæredygtig udvikling. Siden miljø- og klimaambassadørordningen startede i 2010 har ambassadørerne arrangeret mere end 500 projekter og indsatser, der har involveret børn, unge, kursister, medarbejdere og borgere mindst 30.000 gange.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.