Agenda 21

Båd på Furesø
Furesø Kommunes Agenda 21 handlingsplan 2009 omfatter 34 konkrete initiativer, som Furesø Kommune sætter i værk 2009-12 for at fremme en bæredygtig udvikling

Her finder du Status og evaluering 2012 af Agenda 21 og klima og Forslag til handlingsplan 2013 for bæredygtighed og klima.

  • Furesø Kommunes Agenda 21 handlingsplan 2009 omfatter 34 konkrete initiativer, som Furesø Kommune sætter i værk 2009-12 for at fremme en bæredygtig udvikling. Handlingsplanen omfatter også forslag til, hvad du selv kan gøre.

Initiativerne er særligt rettet mod indsatsområderne:

  • Klima
  • Ressourcer
  • Invasive arter og natur
  • Borgermedvirken

Agenda 21

Agenda 21 er et handlingsprogram for en bæredygtig udvikling.

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.

Plan- og Agenda 21-strategi 2012

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)