Bæredygtighed

Båd på Furesø

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.

Byrådet har vedtaget en række krav for at fremme bæredygtigt byggeri og bæredygtig arealanvendelse.

Kravene til kommunens nye lokalplaner handler om emner som:
• at bygge tættere i byzonen
• at prioritere gående og cyklende i kombination med kollektiv transport, og
• at undgå udendørs belysning, der påvirker omgivelserne negativt

Disse krav er til en vis grad fleksible. Det vurderes ved udarbejdelse af hver lokalplan, hvilke krav der er relevante for det område, der er omfattet.

Kravene til bæredygtighed, når kommunen selv er bygherre samt i kommunalt støttet byggeri og ved salg af kommunale grunde handler om emner som:
• lavenergibyggeri
• bæredygtighedscertificering af byggeri > 500 m2, efter kriterier, der er udviklet til danske forhold
• intelligent sti- og vejbelysning

Find krav til bæredygtighed i lokalplaner og kommunalt byggeri her.

Sidst opdateret 24. september 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)