Bæredygtighed

Regnvandsbassin
Miljø- og Klimapolitik 2014 for Furesø Kommune er vedtaget af Byrådet.

Miljø- og Klimapolitik 2014 tager afsæt i Vision Furesø - Vi skaber løsninger sammen. Miljø- og Klimapolitikken fokuserer på fem indsatsområder: Miljø, Ressourcer, Klima, Natur og Medvirken fra blandt andre borgere og erhvervsliv. Den lægger særligt op til, at vi skal give børn og unge oplevelser i naturen og viden om, hvordan man kan have god livskvalitet, samtidig med at man sparer på energi, vand og andre materielle ressourcer.

Miljø- og Klimapolitikken har været i offentlig høring 10. september - 10. oktober 2013.

Læs stikordsreferat af borgermøde den 17. september på Furesø Marina

 
Miljø- og Klimapolitikken følges op af en handlingsplan og kommunale sektorplaner.

Læs også: Folder - Så langt er vi nået 2008-2013

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links