Offentliggjorte tilladelser 2016

Furesø Kommune offentliggør landzonetilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer uden om søer åer, skove, fredede fortidsminder og kirker i henhold til planlovens § 35, stk. 8 og 9 og bekendtgørelse til naturbeskyttelsesloven om bygge- og beskyttelseslinjer, § 5

Afsluttede tilladelser i 2016

Tilladelse til: Fra lov: Område: Klagefrist:
Landzonetilladelse til midlertidig deponi af jord - Jonstrupvej 300  Planloven Kirke Værløse 29. december 2016
Tilladelse til krydsning af vandløb med kloakledning- Matr. nr. 34e, Jonstrup Vang Vandløbsloven  Jonstrup Vang  28. december 2016
Vandindvindingstilladelse til Søndersø Vest - Søndersø Øst - Tibberup  Vandforsyningsloven    23. december 2016 
Landzonetilladelse til etablering af rundbuehal til heste - Jonstrupvangvej 4 Planloven Jonstrup Vang  20. december 2016
Prøvearrangementer på Farum Park Planloven Farum By  Dispensationen gælder til og med 31. december 2016 
Landzonetilladelse til udvidelse af fritidshus - Nørreskovvang 110 Planloven LL. Værløse 13. december 2016
Landzonetilladelsetil deponering af jord fra omlægning af Tibberup Å på Flyvestation Værløse Planloven Kirke Værløse 6. december 2016
Landzonetilladelse til etablering af mast- Bistrupvej 198 Planloven Stavnsholt By 2. december 2016
Landzonetilladelse til helårsbolig - Værløse Gydevej 2 Planloven Kirke Værløse 22. november 2016
Godkendt reguleringsprojekt - grøft ml. Skovløbervangen og Hejrebakken Vandløbsloven Lille Hareskov 9. november 2016
Godkendelse af reguleringsprojekt (brev) Vandløbsloven Lille Hareskov 9. november 2016
Landzonetilladelse til læskur og udvidelse af boligareal - Jonstrupvangvej 56 Planloven Jonstrup Vang 18. oktober 2016
Landzonetilladelse til helårsbolig – Gammel Bregnerødvej 6 Planloven Farumgård 4. oktober 2016
Landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. 6 b Planloven Bringe By 13. september 2016
Landzonetilladelse til udhus Planloven Stavnsholt By 26. juli 2016
Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tidligere driftsbygning - Stavnsholtvej 202 Planloven Stavnsholt By 28. juni 2016
Landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. 23 b Planloven Farum By 22. juni 2016
Landzonetilladelse til nyt stuehus - Flagsøvej 7 Planloven Farum By 21. juni 2016
Landzonetilladelse til opstilling af mast - Frederiksborgvej 105 Planloven Kollekolle By 21. juni 2016
Indvindingstilladelse til Furesø Vandforsyning Vandforsyningsloven 17. juni 2016
Landzonetilladelse til forsinkelsesbassin - Jonstrupvej 300 Planloven Kirke Værløse 14. juni 2016
Landzonetilladelse til to småbygninger og kørevej på Flagsø Kildeplads Planloven Farum By 10. maj 2016
Landzonetilladelse til ændret anvendelse af F16 shelter Planloven Kirke Værløse 19. april 2016
Landzonetilladelse til ridebane og hestestald - Lejrvej 4B Planloven Kirke Værløse By 2. marts 2016
Landzonetilladelse til tilbygning til Bed & Breakfast Planloven Kirke Værløse By 23. februar 2016
Udledningstilladelse til Stavnsholt Renseanlæg - Sommervej 20 Miljøbeskyttelsesloven Stavnsholt By 7. januar 2016Sidst opdateret 19. april 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen