Offentliggjorte tilladelser i 2015

Furesø Kommune offentliggør landzonetilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer uden om søer åer, skove, fredede fortidsminder og kirker i henhold til planlovens § 35, stk. 8 og 9 og bekendtgørelse til naturbeskyttelsesloven om bygge- og beskyttelseslinjer, § 5.
Tilladelse til: Fra lov: Område: Klagefrist:
Landzonetilladelse til indretning af ny bolig - Gammel Bregnerødvej 10 Planloven Farumgård 2. december 2015
Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinje - Skovbakken 116 Planloven Farum By 11. november 2015
Landzonetilladelse til ny cykeloverdækning - Fægyden 1 Planloven LL. Værløse By 4. november 2015
Landzonetilladelse til ridebane på Kirke Værløsevej 101 Planloven Kirke Værløse By 7. oktober 2015
Landzonetilladelse til infostander og undervisningspunkt på Lejrvej 49 Planloven Kirke Værløse By 7. oktober 2015
Landzonetilladelse til infostander og undervisningspunkt på Lejrvej 49 Planloven Kirke Værløse By 12. august 2015

Tilladelse til renovering og forstærkning af bro over Jonstrup Å ved Bringevej

Vandløbsloven Bringe By 7. august 2015
Landzonetilladelse til bolig og udhus/garage i eksisterende bygninger - Stavnsholt Gydevej 70 Planloven Stavnsholt By 14. juli 2015
Landzonetilladelse til bålhytte - Ryetvej 70 Planloven LL. Værløse By 8. juli 2015
Landzonetilladelse til udstykning - Flyvestation Værløse Planloven Kirke Værløse By 23. juni 2015
Kørsel med ATV på Bavnestedet 201 Planloven LL. Værløse By 3. juni 2015
Café i tidligere driftsbygning på Stengården Planloven Bregnerød 14. april 2015
Bålhytte og undervisningspunkt på Lejrvej 49 Planloven Kirke Værløse 25. marts 2015
Restaurering af Bunds Å Naturbeskyttelsesloven 10. marts 2015
Lægeklinik på Kirke Værløsevej 103 Planloven Kirke Værløse 10. marts 2015
Genindvinding af filterskyllevand på Farum Vandværk Vandforsyningsloven Farum By 20. februar 2015
Miljøgodkendelse til Værløse Galvaniske Miljøbeskyttelsesloven Jonstrup Vang 17. februar 2015
Miljøgodkendelse til Nordanic Chrom Miljøbeskyttelsesloven Farum By 17. februar 2015
Anvendelse af bygning 46 på Flyvestation Værløse Planloven Kirke Værløse By 13. januar 2015


Sidst opdateret 26. januar 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen