Offentliggjorte tilladelser i 2014

Furesø Kommune offentliggør landzonetilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer uden om søer åer, skove, fredede fortidsminder og kirker i henhold til planlovens § 35, stk. 8 og 9 og bekendtgørelse til naturbeskyttelsesloven om bygge- og beskyttelseslinjer, § 5.
Tilladelse til: Fra lov: Område: Klagefrist:
Sommerhus ved Præstemosen - Kong Volmersvej 9 Planloven Farum By 30. december 2014

Godkendelse af reguleringsprojekt af Hesselbækken i Enghaven

Reguleringsprojektet for Hesselbækken

Vandløbsloven Stavnsholt By 23. december 2014
Fritidshus på Skovhegnet 4
Planloven Farum By 9. december 2014
Nedlæggelse af offentligt vejareal ud for Bymidten 23
Lov om offentlige veje LL. Værløse By 17. november 2014
Pilotanlæg til blødgøring af vand på Værket ved Søndersø
Lov om vandforsyning Søndersø 29. oktober 2014
Brændeskur ved spejderhytte - Frederiksborgvej 117
Planloven Kollekolle By 21. oktober 2014
Restaurering af Sorte Rende ved Lillesø
Naturbeskyttelsesloven Søndersø 14. oktober 2014
Enfamiliehus på Bregnerød Byvej 13B
Planloven Stavnsholt By 30. september 2014
Opstilling af containere ved Søndersø Vandværk
Planloven Kirke Værløse By 11. august 2014

Læskur til heste - Stavnsholt Gydevej 130

Planloven

Stavnsholt By

23. juli 2014

Projekt for unge, naturpleje og drift - bygning 204 på Flyvestation Værløse

Planloven

Kirke Værløse By

1. juli 2014

To lukkede møddingscontainere på Trevangsvej 156

Planloven Farum og Farum Nordby 24. juni 2014
Garage og overdækning - Skovhavevej 5 Planloven LL. Værløse By 5. februar 2014
Sidst opdateret 26. januar 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen