Offentliggjorte tilladelser i 2013

Furesø Kommune offentliggør landzonetilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer uden om søer åer, skove, fredede fortidsminder og kirker i henhold til planlovens § 35, stk. 8 og 9 og bekendtgørelse til naturbeskyttelsesloven om bygge- og beskyttelseslinjer, § 5.

 

Tilladelse til:Fra lov:Område:Klagefrist: 
Udstykning af Bakkehus på Gl. Hareskovvej 357 Planloven Hareskovby 24. december 2013
Brændeskur på Stavnsholt Gydevej 97 Planloven Bregnerød 24. december 2013
Udstykning af parcel med bolig på Bistrupvej 198 Planloven Bregnerød 12. november 2013
Læskur på marken på Skovhegnet 4 (midlertidig) Planloven Farum 5. november 2013
Tagetage på fritidshus på Forårsvej 25 Planloven Stavnsholt 22. oktober 2013
Udstykning af matr.nr. 4 æ - Forårsvej 1 Planloven Stavnsholt 22. oktober 2013
Nedgravet garage på Enghavevej 45 Planloven Stavnsholt 24. september 2013
Bed & Breakfast på Ryethøjvej 9 Planloven Ryget Skovbo 17. september 2013
Havepavillon på Gammel Bregnerødvej 13 Planloven Farum Nordby 25. juni 2013
Fritidshus Forårsvej 36 Planloven Stavnsholt 14. maj 2013
Skovbørnehave på Bromosevej 2 Planloven Farum Nordby 23. april 2013
Præstegårdslænger på Kålundsvej 33B Planloven Farum 9. april 2013
Enfamiliehus på Trevangsvej 15 Planloven Farum Nordby 2. april 2013
Udstykning af beboelsen Ved Kollekolle 2 Planloven  Værløse 26. marts 2013
Udstykning af Hareskov Station Planloven Hareskovby 5. marts 2013
Enfamiliehus på Bregnerød Byvej 13C Planloven Bregnerød 5. marts 2013
Læskur på marken ved Skovhegnet 4 Planloven Farum 19. februar 2013
Solceller på Gammel Høveltevej 3 Planloven Bregnerød 30. januar 2013

 

Sidst opdateret 26. januar 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen