Offentliggjorte tilladelser i 2012

Furesø Kommune offentliggør landzonetilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer uden om søer åer, skove, fredede fortidsminder og kirker i henhold til planlovens § 35, stk. 8 og 9 og bekendtgørelse til naturbeskyttelsesloven om bygge- og beskyttelseslinjer, § 5.
 Landzonetilladelse/ dispensation og VVM-afgørelser vedrørende  Klagefrist

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen til enfamiliehus på Skat Kemps Vej 11

15. januar 2013
Dispensation fra søbeskyttelseslinje til solcelleanlæg på Furesø Bad

8. januar 2013

Landzonetilladelse til overdækket cykelparkering ved nordøststien ved Bistrupvej

18. december 2012
Landzonetilladelse til økobase på Stationsvej 1 4. december 2012
Dispensation fra søbeskyttelseslinje til solcelleanlæg på Skovbakken 50 20. november 2012
Landzonetilladelse til kælkebakke og bålplads på Farum Kaserne 23. oktober 2012

Dispensation fra søbeskyttelseslinje til opsætning af solcellepaneler på Enghavevej 32

17. oktober 2012

Landzonetilladelse til enfamiliehus på Bregnerød Byvej 13E

3. oktober 2012
Landzonetilladelse til carport og læskur samt godkendelse af bolig i del af driftsbygning på Mosevangsvej 31

12. september 2012
Landzonetilladelse til dispensation fra skovbygge- og søbeskyttelseslinjen til doseringshus på Ballerupvej 70F

12. september 2012

Landzonetilladelse til og dispensation fra skovbyggelinjen til nyt sommerhus og udhus på Kong Volmers Vej 11

8. august 2012

Landzonetilladelse til carport/udhus og havepavillon samt ændret anvendelse af landbrugsbygning på Stavnsholt Gydevej 70

8. august 2012

Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til nyt fritidshus på Forårsvej 33

8. august 2012
Landzonetilladelse til udflytterbørnehave på Vangmosen 12

18. juli 2012
Dispensation til naturpleje i Laanshøj (se evt. klagevejledning)

4. juli 2012

Landzonetilladelse til livreddertårn ved Furesøbad

4. juli 2012
Landzonetilladelse til ny ridehal og stald på Bregnerødgård

12. juni 2012

Landzonetilladelse til udstykning af arealer ved Søndersø
Bilag til landzonetilladelsen

9. maj 2012
Landzonetilladelse til opførelse af to sheltere på Stavnsholt Gydevej 76

28. marts 2012
Landzonetilladelse til fælleshus for Haveforeningen Rørmosen

28. marts 2012
Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinje til om- og tilbygning till bolig på Løvfaldsvej 24

7. marts 2012
Landzonetilladelse til carport, rotunde, ændret arealanvendelse af driftsbygning samt hestecenter på Bregnerødgård, Høveltevej 65

7. marts 2012
Dispensation fra skovbyggelinje til to brændeoverdækninger på Hyrebakken 14

29. februar 2012
Sidst opdateret 26. januar 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen