Offentliggjorte tilladelser i 2011

Furesø Kommune offentliggør landzonetilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer uden om søer åer, skove, fredede fortidsminder og kirker i henhold til planlovens § 35, stk. 8 og 9 og bekendtgørelse til naturbeskyttelsesloven om bygge- og beskyttelseslinjer, § 5.
 Landzonetilladelse/ dispensation og VVM-afgørelser vedrørende  Klagefrist
 Fortsat anvendelse af Hangar 6 til filmstudie m.m.  18. januar 2012
 Pavilloner og handicaptoilet  13. december 2011
 To multihuse på Nørrevænget 2  23. november 2011
 Lodret jordvarmeanlæg på Rosenvænget 19  15. november 2011
 Lodret jordvarmeanlæg på Gl. Hareskovvej 303  9. november 2011
 Teknikkabine på Høveltevej 1  9. november 2011
 Udvidelse af bolig og ombygning på Stavnsholt Gydevej 142E  2. november 2011
 Carport og udhus på Gammel Bregnerødvej 20  2. november 2011
 Tilbygning til hytte på Frederiksborgvej 109  2. november 2011
 Ridebane på Hyrebakken 17  5. oktober 2011
 Lysthus på Hejrebakken 44A  21. september
 Vandhul i have på Sommervej 9  6. september 2011
 Kontorvirksomhed i driftsbygning på Stavnsholtvej 205  9. august 2011
 Container på Gammel Bregnerødvej 8  27. juli 2011
 Udvidelse af bolig på Hestetangsvej 58  20. juli 2011
 Parkering af hestetrailere på Christianshøjvej 24  19. juli 2011
 Rideskole og hestepension på Jonstrupvangvej 55  27. april 2011
 Tilbygninger, tennisanlæg, ændret anvendelse m.m. på Stavnsholt Gydevej 38  6. april 2011
 Ændret anvendelse af tidligere driftsbygning på Mosevangsvej 47  23. april 2011
 Kursusvirksomhed, bolig, maskinhal og løsdriftsstald på Stavnsholt Gydevej 52  9. marts 2011
 To legepladser ved Garnisonsparken  23. februar 2011
 Stald, hestepension og ridebane på Jonstrupvangvej 46  16. februar 2011
Sidst opdateret 26. januar 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen