Regulering af rørlagt afløb fra Sø ved Kassemosevej i Farum

Furesø Kommune har godkendt grundejerforeningen Trevangs projekt om regulering af  rørlagt afløb fra søen T6 ved Kassemosevej.
Formålet med reguleringsprojektet er at erstatte et eksisterende  rørlagt udløb som er udtjent med et nyt rørlagt udløb, samt ændre linjeføringen til et mere direkte forløb.

Du kan se godkendelsen her.   

Klagevejledning: Du kan klage over projektet inden den 17. januar 2019 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  Du kan klage virk borger.dk eller virk.dk  

Sidst opdateret 20. december 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen