Godkendelse af Restaureringsprojekt i Tibberup Å

Furesø Kommune har godkendt restaureringsprojekt af Tibberup Å over Flyvestation Værløse.

Projektet indeholder en åbning og en omlægning af den rørlagte vandløbsstrækning på Flyvestation Værløse. Projektet er et vandplanprojekt og skal sikre kontinuitet og gode forhold for akvatisk flora og fauna. 

Du kan læse om projektet nedenfor.

Sidst opdateret 17. januar 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.