Tilladelser og godkendelser

Byggehjelm og tegninger
Ofte kræver et byggeri eller en aktivitet en godkendelse eller tilladelse fra kommunen. Det gælder f.eks. for byggerier i landzonen, etablering af virksomhed, nattilladelser og en lang række aktiviteter, som kan medføre miljøbelastning. Her på siden finder du de tilladelser og godkendelser, Furesø Kommune har givet.

Aktuelle tilladelser

Tilladelse til: Fra lov: Område: Klagefrist: 
Landzonetilladelse til midlertidig arbejdsplads på matr.nr. 5a, Bregnerød By, Farum  Planloven  Bregnerød By, Farum  29. november 2018 
Landzonetilladelse til bålhytte på Frederiksborgvej 117  Planloven  LL. Værløse By  27. november 2018 
Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygning på Bavnestedet 201  Planloven  LL. Værløse By  21. november 2018 
Landzonetilladelse til primitiv overnatningsplads på Flyvestationen Planloven  Kirke Værløse 20. november 2018 

Afsluttede tilladelser i 2018

Tilladelse til: Fra lov: Område: Klagefrist: 
Landzonetilladelse til støjvold langs Bistrupvej ud for Stavnsholtvej 205  Planloven Stavnsholt By 14. august 2018 
Landzonetilladelse til udhusbygning – Værløse Gydevej 3  Planloven  Kirke Værløse By 6. juli 2018
Landzonetilladelse til campingvogn m.v. på Bistrupvej 191  Planloven Stavnsholt By   3. juli 2018  
Landzonetilladelse og dispensation fra afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsen - hundefold på matr.nr. 1 i Kollekolle By  Planloven/Husdyrgødningsbekendtgørelsen Kollekolle By 26. juni 2018 
Landzonetilladelse og dispensation fra afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsen - hundedagpleje på Gammel Bregnerødvej 12B Planloven/Husdyrgødningsbekendtgørelsen Farumgård  26. juni 2018
Landzonetilladelse til modelflyveplads – Flyvestationen Planloven Bringe By  20. juni 2018 
Landzonetilladelse til helårsbolig – Gammel Bregnerødvej 6  Planloven  Farumgård  16. maj 2018 
Landzonetilladelse til helårsbolig – Gammel Bregnerødvej 4   Planloven  Farumgård  19. april 2018  
Tilladelse til ændret placering af 1 undersøgelsesboring langs Skelvej  Vandforsyningsloven  Jonstrup Vang  6. april 2018 
Landzonetilladelse til overdækning ved fælleshus - Rørmosevej 4  Planloven Farum By  20. marts 2018 
Landzonetilladelse til at opføre en helårsbolig - Sommervej 43 Planloven  Stavnsholt By  28. februar 2018
Landzonetilladelse til 6 vandhuller på Flyvestationen  Planloven  Bringe By  16. januar 2018 


Sidst opdateret 01. november 2018

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190