Tilladelser og godkendelser

Byggehjelm og tegninger
Ofte kræver et byggeri eller en aktivitet en godkendelse eller tilladelse fra kommunen. Det gælder f.eks. for byggerier i landzonen, etablering af virksomhed, nattilladelser og en lang række aktiviteter, som kan medføre miljøbelastning. Her på siden finder du de tilladelser og godkendelser, Furesø Kommune har givet.

Aktuelle tilladelser

Tilladelse til: Fra lov: Område: Klagefrist:
Landzonetilladelse til udstykning – Ballerupvej 75  Planloven  Ll. Værløse By 15. april 2019

Landzonetilladelse til opstilling af lille container – Bistrupvej 193

Planloven  Stavnsholt By  15. april 2019 
Etablering af kreaturovergang på matr. 1fq Farum By Farum Vandløbsloven Farum By 9.april 2019
Landzonetilladelse til opførelse af helårsbolig – Høveltevej 80  Planloven Bregnerød By, Farum  5. april 2019  
Landzonetilladelse til deponering af ren jord – Flagsøvej 7 Planloven  Farum By 26. marts 2019 

Afsluttede tilladelser i 2019

Tilladelse til: Fra lov: Område: Klagefrist: 
Landzonetilladelse til at opføre en helårsbolig – Sommervej 41 Planloven  Stavnsholt By 5. marts 2019 
Landzonetilladelse til helårsbolig - Rendebækgårdsvej 16 Planloven  Stavnsholt By   9. januar 2019
Landzonetilladelse til carport- og garagebygning - Hyrebakken 12 Planloven Bregnerød By 3. januar 2019


Sidst opdateret 18. marts 2019

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190