Ansøgninger i høring om nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Foto Bevaringsværdige Bygninger

En bevaringsværdig bygning er særligt beskyttet mod nedrivning. Ønskes en bevaringsværdig bygning nedrevet, skal der søges om tilladelse.

Da byrådet vedtog Furesø Kommuneplan 2017 blev 143 bygninger fordelt på 75 landejendomme i landzone optaget i kommuneplanen som bevaringsværdige. Desuden blev der udpeget bevaringsværdige bygninger nogle steder i byzone.

De bevaringsværdige bygninger i landzone fremgår af redegørelseskort 6.1 i kommuneplanen. De er også oplistet i bilag B i kommuneplanens rammedel. Kommuneplanen kan ses på www.furesoe.dk/kommuneplan2017

En bevaringsværdig bygning må ikke nedrives, før Furesø Kommune har givet nedrivningstilladelse.

Hvis bygningen allerede er sikret som bevaringsværdig i en lokalplan, er det lokalplanen, der gælder. Det betyder, at der skal søges om dispensation fra lokalplanen.

Modtager Furesø Kommune en ansøgning om nedrivning af en bevaringsværdig bygning, der ikke er omfattet af en lokalplan, så har kommunen pligt til at annoncere det. Fra annonceringsdatoen sætter kommunen en høringsfrist på mellem 4 og 6 uger for indsigelser.

Senest 2 uger efter udløbet af høringsfristen træffer Furesø Kommune afgørelse om, hvorvidt nedrivningen tillades eller ej. Tillader kommunen nedrivning, skal afgørelsen annonceres. Eventuelle tilladelser til nedrivning kan ses nederst på siden.

Ønsker kommunen at sikre bygningen mod nedrivning, skal kommunen nedlægge et forbud mod nedrivning og inden for et år udarbejde en lokalplan. 

Reglerne fremgår af bygningsfredningsloven.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger, der ikke er omfattet af en lokalplan, fremgår af listen nedenfor. Her kan du også se høringsfristen. 

Eventulle høringssvar skal sendes til Furesø Kommune, Natur- og Miljøafdelingen på mail: bme@furesoe.dk eller som digital post med emnet: ”Høringssvar. Nedrivning af bevaringsværdig bygning.”

 

Aktuelle høringer i 2018

Dato for annonce: Adresse: Høringsfrist:
28. september 2018 Kong Volmersvej 2, 3520 Farum Udløbet
     

 

Afsluttede høringer i 2018

Nedrivningstilladelse: Adresse:
 9. november 2018 Kong Volmersvej 2, 3520 Farum
   

Sidst opdateret 09. november 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen