Offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 131 Værket ved Søndersø og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013

Byrådet i Furesø Kommune har den 26. oktober 2016 vedtaget at offentliggøre Forslag til Lokalplan 131 Værket ved Søndersø og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanområdet er beliggende syd for Søndersø med adgangsvej fra Ballerupvej. Planen muliggør opførelse af nyt vandværk og blødgøringsanlæg.

I Forslag til Lokalplan 131 gives mulighed for:

 • Grundvandsanlægget kan udvides op til 8 meter mod syd og begrundes
  med arealbehov med tidssvarende teknologi
 • Grundvandsanlægget kan opføres op til 7,5 meters højde, dog det
  centrale midterparti op til 11,5 meter
 • Grundvandsanlæggets facade mod øst (mod Ballerupvej) bevares
 • Blødgøringsanlæggets byggefelt udvides med ca. 25 meter mod
  vest ift. den eksisterende bygning
 • Blødgøringsanlægget kan opføres op til 11,5 meters højde på den
  del af anlægget, der rummer siloer. Den høje del af bygninger
  placeres længst mod vest og må maksimalt udgøre 28 meter af
  blødgøringsanlæggets facade. Den resterende del af blødgøringsanlægget
  kan opføres op til 8,5 meters højde. Det nye byggeri opføres
  samlet med flad tagkonstruktion
 • Der udlægges et byggefelt, der trækkes to meter tilbage fra nord og
  syd facaderne mellem de to overordnede bygningsfunktioner.
  Denne bygning må maksimalt opføres i 4 meters højde og skal
  fremstå som en lettere bygningsdel til f.eks. administrative formål
  mellem de to driftsbygninger i murtegl
 • Der udlægges internt vejudlæg rundt om det samlede bygningsanlæg
  begrundet i hensigtsmæssig kørsel med store lastvogne
 • Det tidligere maskinhus i delområde 2 udlægges til rekreativ anvendelse
  og støttepunkt for fritids- og kulturlivet
 • Adgang til vandværket sker fra Ballerupvej. Der forventes ca. 200
  årlige lastbiltransporter til og fra værket i almindelig drift

Har du bemærkninger til planforslagene eller miljøvurderingen?

Bemærkninger skal senest den 13. januar 2017 sendes til Furesø Kommune, Center for By, Miljø og Erhverv, bme@furesoe.dk eller med post til Hørmarken 2, 3520 Farum, eller via Digital Post til Furesø Kommune.

Sidst opdateret 25. januar 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.