Ny lokalplan skal fastholde Laanshøj som grønt boligområde

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre og Radikale Venstre udtrykker den 31. januar 2017 støtte til det foreliggende lokalplanforslag 122 om færdiggørelse af Laanshøj:


Det har i mange år være en del af kommuneplanen at skabe flere gode boliger og en sammenhængende bydel i Laanshøj. Vi ønsker, at det sker med respekt for mennesker og natur. 

Et seniorbofællesskab har eksempelvis længe arbejdet for at finde et sted at være på Laanshøj. Nu ligger der et forslag til en samlet byggeretsgivende lokalplan med mulighed for nye 165 boliger heraf en del senioregnede i god kvalitet, plads til fællesskaber, natur og miljø.

Lokalplanforslaget lægger op til en lav og luftig bebyggelse – særligt i området foran det nuværende kasernebyggeri, hvor de mange, massive boligblokke fra den tidligere rammelokalplan nu er erstattet af færre, mindre dobbelthuse. Arkitektonisk er der for hvert område krav til bygningstyper, farvevalg, tagkonstruktioner og vinduer, der er afstemt med de eksisterende bygninger på Laanshøj. 

Der er fastholdt grønne udsigter og stipassager, og der er taget miljømæssige hensyn til dyre- og plantelivet, spredningskorridoren for markfirben, den økologiske forbindelse og sikret adgang til de store grønne områder på Flyvestationen og mod Præstemosen. Hjortøgård fortsætter som naturstøttepunkt og udeskole. 

Laanshøj vil således også fremover med den nye udbygning være et af kommunens grønneste og mindst bebyggede boligområder.  Der er i planen reserveret plads til et fælleshus ved det gamle vandtårn, som alle grundejerforeninger i Laanshøj bakker op om, og som betales af BoligEjendom. Der vil også blive etableret et centralt placeret lege- og opholdssted, som hele Laanshøj vil få glæde af.

Den eksisterende kasernebebyggelse trafiksikres med hævede flader i krydsene, ombygning af busvendepladsen og mulighed for 30 km fartbegrænsning i området. Der skabes bedre forhold for skolebørn og cyklister, som skal til og fra Laanshøj. Trafikken på Kirke Værløsevej bliver sikret og fremkommeligheden forbedret omkring Søndersøskolen og Ballerupvej. Endelig vil der blive taget højde for behovet for pladser i daginstitutioner og skole med de forventede flere børnefamilier. 

Bolig Ejendom kom for et års tid siden med et udspil til udbygning af området. Dette udspil var efter manges opfattelse for massivt og med for mange boliger. Siden har været afholdt 8 dialogmøder med beboerforeningen, grundejerforeningen og Danmarks Naturfredningsforening. Mange sten er blevet vendt, og det forslag til lokalplan, der nu er i høring, indeholder væsentligt færre boliger og tager mere hensyn til naturen.

Lokalplanforslaget er udgangspunkt for den igangværende høring, der løber frem til den 6. februar. Vi ser frem til at drøfte høringssvarene, når de foreligger, så vi på den baggrund sikrer de bedst mulige rammer for udbygningen af Laanshøj til glæde for nuværende og kommende beboere.

John Ingemann Allentoft (C)

Lene Munch-Petersen, (A)

Lars Carpens (V)

Helle Katrine Møller (B)

Heidi Storck (UP)

Sidst opdateret 18. juni 2018

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 3077 2250

Lars Carpens

Garnisonsvej 44, 3. sal
3520 Farum
E-mail: lcar@furesoe.dk
Mobil: 2530 3387