Lokalplaner i høring og vedtagne lokalplaner

Giskort
Her finder du listen over lokalplaner, der er i høring i øjeblikket samt vedtagne lokalplaner.

Lokalplaner fastlægger, hvordan et område skal anvendes, hvor meget der må bygges i området, eller hvor bebyggelse, veje, friarealer mm. skal placeres. Hvis du er uenig i afgørelserne, har du mulighed for at klage / indsende høringssvar.

Aktuelle høringer:

Lokalplan:  Titel: Høringsfrist: 
Lokalplan 130  Naturlegeplads ved Farum Kaserne  11. maj 2018
Lokalplan 128  Skallepanden kano- og kajakklub  1. maj 2018
Lokalplan 123 Seniorbofællesskabet Ydungård  31. maj 2018

Lokalplan 139 med Tillæg 2

For en etagebebyggelse i den sydlige del af Værløse Bymidte  26. august 2018 
Lokalplan 135 med Tillæg 3 Bofælleskab på Stavnsholtvej 51 26. august 2018 
Lokalplan 16.2.1  Boliger på Brudedalen 56 i Stavnsholt, Farum 26. august 2018 

Vedtagne lokalplaner:

Lokalplan:  Titel:  Klagefrist: 
Lokalplan 136 Tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej  9. august 2018 

Sidst opdateret 13. september 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen