Udkast til forskrift for brug af brændeovne i høring

Furesø Byråd har besluttet at sende et forlag til forskrift for brug af brændeovne i høring.

Alle borgere samt grundejer-, andelsbolig- og beboerforeninger har mulighed for at kommentere udkastet. Høringssvar skal sendes til bme@furesoe.dk med emne: ”Høringssvar. Forskrift for brug af brændeovne.”

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 27. november 2018.

Formålet med forskriften er at gøre reglerne for korrekt brug af brændeovne og andre fastbrændselsovne mere synlige, og dermed mindske udledningen af sundhedsskadelige partikler og samtidigt begrænse røggener, som opstår overfor omkringboende.

Forskriftens regler fastslår blandt andet:

  • Der må kun fyres med rent, tørt brændsel af en type, som den enkelte ovn er godkendt til.
  • Røgen må ikke give anledning til væsentlige, vedvarende røggener overfor naboer.
  • Der skal altid være tilstrækkeligt med luft for at sikre en god forbrænding, og der må ikke skrues ned for lufttilførslen med henblik på at sikre gløder over længere tid.
Sidst opdateret 25. september 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.