Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Hvad mener du?

Furesø Kommune har besluttet at indkalde idéer og forslag til ændring af kommuneplanens rammer for en ejendom på Stavnsholtvej 51.

Furesø Kommune har besluttet at indkalde idéer og forslag til ændring af kommuneplanens rammer for en ejendom på Stavnsholtvej 51.

Det eksisterende plangrundlag udlægger anvendelsen af ejendommen til offentligt formål. Furesø Kommune overvejer at muliggøre etablering af et bofællesskab med ca. 25 boliger og ønsker at sikre tilstrækkelig parkering til det kommende bofælleskab og de nærliggende børneinstitutioner. Furesø Kommune overvejer derfor at tilpasse plangrundlaget hertil.

Inden Furesø Kommune udarbejder et forslag til dette kommuneplantillæg, vil Furesø Kommune gerne have dit bidrag til det videre arbejde.

Du kan indsende dine idéer, forslag og bemærkninger senest den 2. januar 2018 til Furesø Kommune via Digital Post eller mail til bme@furesoe.dk.

Du kan se debat-materiale, eksisterende kommuneplanramme og eksisterende lokalplan her:

Debat-materiale Bofællesskab i på Stavnsholtvej 51

Kommuneplanramme 3.D.3.

Lokalplan 25.2.
 


Debatmaterialet er offentliggjort på Furesø Kommunes hjemmeside den 5. december 2017.

Sidst opdateret 05. december 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen