VVM-høringer

Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse for Furesø Vandforsynings vandindvinding i Furesø Kommune

Andelsselskabet Furesø Vandforsyning har sendt reviderede ansøgninger om tilladelser til vandindvinding i den nordlige og i den sydlige del af Furesø Kommune. Furesø Kommune har tidligere besluttet, at der skal foretages en Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) for de nye vandindvindinger. De ansøgte ændringer betyder, at der skal indkaldes supplerende ideer og forslag til kommuneplantillæg og tilhørende VVM-redegørelser.

Furesø Vandforsyning har på baggrund af det igangværende VVM-arbejde og for at forøge forsyningssikkerheden besluttet at revidere sine ansøgninger om vandindvinding i den nordlige og i den sydlige del af kommunen. Ændringerne af de hidtidige ansøgninger omfatter først og fremmest etablering og indvinding fra en eller to nye boringer i Bregnerødområdet og indvinding fra en ny boring i Store Hareskov.

Furesø Kommune har vurderet, at ændringerne er så væsentlige, at offentligheden skal have mulighed for at komme med supplerende ideer og forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelser på baggrund af ændringerne.
Borgere, foreninger, virksomheder, m.v. kan således bidrage med ideer og forslag til emner, der supplerer de forhold og emner, der tidligere er peget på bør indgå i arbejdet. Ideer og forslag til Furesø Kommune, Stiager 2, 3500 Værløse, eller e-mail: bme@furesoe.dk, så vi har modtaget dem senest mandag den 6. januar 2014.

Læs mere

Hvis du vil vide mere, er der en beskrivelse af de emner kommunen, som minimum, vil medtage i VVM-redegørelserne og kommuneplantillæg (1), ansøgningerne (2) samt en teknisk beskrivelse af de to vandforsyninger (3 + 4) foruden Furesø Vandforsynings revidere ansøgninger om vandindvinding (5 + 6).

  1. VVM-redegørelser og kommuneplantillæg 
  2. Ansøgninger om nye vandindvindingstilladelser 
  3. Nordlig vandindvinding 
  4. Sydlig vandindvinding 
  5. Furesø Vandforsyning, ansøgning om indvinding i den nordlige del af Furesø Kommune
  6. Furesø Vandforsyning, ansøgning om indvinding i den sydlige del af Furesø Kommune

Du er velkommen til at kontakte Furesø Kommune på tlf. 72 35 53 00, eller e-mail: bme@furesoe.dk, hvis du har spørgsmål.

Det videre forløb

De ideer og forslag, som kommunen modtager inden fristens udløb, vil blive gennemgået og indarbejdet i den videre proces. Kommunen udarbejder efterfølgende forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelser, der sendes i 8 ugers offentlig høring i begyndelsen af 2014. Her
vil offentligheden få mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til
kommuneplanforslag og VVM-redegørelserne.

Sidst opdateret 07. maj 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen