Reguleringsprojekt af omlagt rørlagt vandløb ved kassemosevej

Furesø Kommune har fået et reguleringsforslag fra grundejerforeningen Trevang om regulering af  rørlagt afløb fra søen T6 ved Kassemosevej. Det sendes hermed i høring.

Høringssvar skal sendes til bme@furesoe.dk med emne: ”Høringssvar: regulering af T6 Kassemosevej.” Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 11.december 2018.

Formålet med reguleringsforslaget er at erstatte et eksisterende  rørlagt udløb som er udtjent med et nyt rørlagt udløb, samt ændre linjeføringen til et mere direkte forløb.

Du kan læse forslaget her:

Reguleringsprojekt omlægning af rørlagt vandløb ved Kassemosevej
Sidst opdateret 14. januar 2019

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)