Offentlig bekendtgørelse af Plan og Agenda Strategi 2016

Byrådet har den 16. december 2015 vedtaget at sende Plan- og Agenda 21 strategi 2016 i offentlig høring i 8 uger.

Plan- og Agenda 21 strategien handler om, hvordan Byrådet ønsker, at kommunen udvikler sig i de kommende år. Den indeholder også, hvad Byrådet vil fokusere på, når Kommuneplan 2013 skal revideres.

Plan- og Agenda 21 strategi 2016 er i offentlig høring fra den 22. december 2015 til den 16. februar 2016. I høringsperioden er der mulighed for at fremsætte ideer, forslag og kommentarer til Plan- og Agenda 21 strategien.

Efter høringsperioden vil byrådet tage stilling til de fremkomne bemærkninger og beslutte, om der skal ske en ændring af Plan- og Agenda 21 strategi 2016. Herefter vil Byrådet foretage en offentlig bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af strategien.

Bemærkninger skal senest den 16. februar 2016 sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Hørmarken 2, 3520 Farum, eller via Digital Post til Furesø Kommune.

Et af temaerne i planstrategien er det åbne land. Byrådet ønsker, at der skal skabes flere muligheder og fælles løsninger for benyttelse og beskyttelse i det åbne land.

I strategien tages der fortsat udgangspunkt i de tværgående temaer ”bæredygtighed og livskvalitet” fra Kommuneplan 2013.

Hovedlinjerne i Plan- og Agenda 21-strategien er samlet i temaer: Det åbne land, byer og centre, erhverv og overordnede træk.Sidst opdateret 07. maj 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.