Udkast til revideret Miljøtilsynsplan 2017-2021

Furesø Kommune, Natur- og Miljø sender hermed kommunens udkast il revideret miljøtilsynsplan 2017-2021 i høring.

Udkastet til miljøtilsynsplan beskriver de overordnede overvejelser, der ligger bag Furesø Kommunes planlægning og udførsel af miljøtilsyn med virksomhederne og landbrugene i kommunen.

I planen kan du bl.a. se:

• Det geografiske område, som planen omfatter
• En generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område
• En fortegnelse over bilag 1 virksomheder (der er to af denne type virksomheder i Furesø Kommune)
• En beskrivelse af tilsynsindsatsen, herunder hvordan tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres
• En beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder

Alle har ret til at kommentere udkastet inden for en frist på 4 uger, og dine bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 31. januar 2017.

Høringssvar skal sendes til mail bme@furesoe.dk  mrk. Høringssvar til miljøtilsynsplan.

Sidst opdateret 07. maj 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.