Kvalitetsrapport for skolevæsenet 2014-2015

Lektiecafé på Farum Bibliotek
Kvalitetsrapporten for Furesø Kommunes skolevæsen 2014-2015 samt skolernes individuelle kvalitetsrapporter sendes til kommentering bland skoleområdets interessenter.

I henhold til Folkeskoleloven skal der i lige år udarbejdes en kvalitetsrapport. Endvidere skal der udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport for skoleåret 2014-15. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, og give byrådet mulighed for at vurdere det faglige niveau og angive eventuel opfølgning herpå.

 

Kvalitetsrapport 2014-2015 består af følgende:

  1. En hovedrapport for Furesø Kommunes skolevæsen, hvor der gives en afrapportering og en samlet vurdering af Furesø skolevæsens indfrielse af de obligatoriske nationale mål og de kommunalt fastsatte resultatindikatorer.

  2. Delrapporter for hver skole, som indeholder skolernes status og redegørelser for indsatser for at indfri de kommunale mål og det nationale mål om elevernes trivsel.

  3. En datadel, som giver et indblik i rammebetingelserne for kommunens skolevæsen, herunder faktuelle oplysninger om specialpædagogisk bistand, undervisning i dansk som andetsprog, oplysninger om kompetence og linjefagsuddannelse mv.  Datadelen opfylder kravene til resultatoplysninger, som følger af bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen

Høringsfristen er den 4. februar 2016. Kvalitetsrapporten skal godkendes i Byrådet den 31. marts 2016

 

Sidst opdateret 07. maj 2018

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.