Høring om Budget 2017

Høring om Budget 2017 er afsluttet

Der er indkommet 40 høringssvar fra borgere, brugere, bestyrelser m.fl. til høringsmaterialet om Budget 2017.

Nedenfor kan du se en oversigt over de indsendte høringssvar samt læse de enkelte høringssvar:

Høringsmaterialet

Politiske ønsker til prioritering af kommunens indsats i 2017-2020

Totalbudget 2017-2020 1. behandling

Effektiviserings- og besparelseskatalog 2017-2020

Forslag til budgetudvidelser med beskrivelser - Budget 2017-2020

Anlægsprogram 2017-2020 - Oversigt

Anlægsprogram 2017-2020 - Forslagsbeskrivelser

Styr på økonomien

Byrådet har siden 2010 gennemført effektiviseringer og besparelser for mere end 200 mio. kr. Samtidig er Furesøs store gæld blev omlagt, og de årlige finansieringsudgifter er faldet med mere end 50 mio. kr. Nye borgere og virksomheder medvirker også til at forbedre kommunens økonomi. Samlet set betyder dette, at vi siden 2010 både har kunnet fjerne særskatten i Farum og forbedre kommunens kassebeholdning. Vi har derfor et godt udgangspunkt for de kommende års budget.

Flere Furesøborgere

Vi er siden 2010 blevet mere end 2.000 flere Furesøborgere. Dette nødvendiggør, at vi investerer og udvikler kommunen. Byrådet har siden 2015 besluttet en række anlægsinvesteringer for i alt 390 mio. kr., til bl.a. et nyt plejecenter, en ny idrætshal, PCB-renovering af vores skoler og to nye daginstitutioner. Investeringerne skal bidrage til at udvikle kommunen. Der er derfor lagt op til et ambitiøst anlægsprogram også i 2017-20.

Budget 2017-2020

Kommunen skal til stadighed arbejde for at holde driftsudgifterne i ro for at sikre den bedst mulige anvendelse af skatteydernes penge. Tilbageholdenhed er også nødvendig som følge af den stramme statslige styring, samt stigende udgifter på en række velfærdsområder. I det nu foreliggende budgetforslag er besparelseskravet ca. 30 mio. kr. ud af et samlet budget på 2,4 mia. kr. De foreslåede effektiviseringer og besparelser sikrer balance i budgetperioden 2017-20. Det betyder, at der ikke indarbejdes krav til nye besparelser i 2018, hvilket giver ro til grundigt at analysere, udvikle og fremtidssikre de store velfærdsområder i de kommende år.

Fælles løsninger

Borgere og medarbejdere i Furesø Kommune har en god tradition med at løse udfordringer i fællesskab. Budgetforslagene har derfor været drøftet med berørte medarbejdere, ligesom relevante råd og foreninger er blevet inddraget. Som led i denne dialog sendes det samlede budgetmateriale hermed i høring. Høringsmaterialet findes i links nedenfor. Med i høringsmaterialet er også vedlagt en oversigt over nogle af de temaer, som Byrådet gerne ser prioriteret i de kommende.

Høringsperioden

Budget 2017 var i høring i perioden fra den 12. til og med den 26. september 2016.

Deltagelse i høringen

Borgere, foreninger, virksomheder o.a. kunne indsende høringssvar via Digital Post (se kontaktboksen til højre i billedet).

Alternativt kunne høringssvarene indsendes pr. almindelig post til:

Furesø Kommune, Center for Økonomi og Administration, Hørmarken 2,3520 Farum.

Husk at mærke kuverten "Høring Budget 2017".

Borgermøde

Den 14. september 2016 blev der afholdt borgermøde om budgettet.

Sidst opdateret 17. september 2018

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.