Høring af strategi og helhedsplan for Farum Hovedgade

Farum Hovedgade
Byrådet har sendt forslag til strategi og forslag til helhedsplan for Farum Hovedgade i høring i fire uger frem til den 28. februar 2016.

Det skal være trygt for alle trafikanter at færdes i Farum Hovedgade. Gaderummet skal være smukt, i harmoni med sin historie og indbyde til samvær.

Furesø Kommune har derfor udarbejdet forslag til Helhedsplan for Farum Hovedgade og forslag til Arkitektur og Byrum – Farum Hovedgade.

  • Hastigheden i hovedgaden skal ned på max 40 km/t, og lavere på den smalle strækning
  • De bløde trafikanter skal prioriteres
  • Gaderum og pladser skal fremtræde ensartede med hensyn til belægning, byrumsudstyr, beplantning og belysning
  • Der skal være mødesteder med siddepladser, der indbyder til at slå sig ned

Forslag til strategi og forslag til helhedsplan for Farum Hovedgade er i høring i perioden 1. – 28. februar 2016.

Bemærkninger skal sendes senest 28. februar til bme@furesoe.dk eller via Digital Post til Furesø Kommune,
eller med post til Hørmarken 2, 3520 Farum, så kommunen har modtaget bemærkningerne senest 28. februar 2016.

Det er i øjeblikket ikke muligt at åbne Strategi og Helhedsplan for Farum Hovedgade i Internet Explorer. Vi henviser i stedet til Google Chrome eller Firefox eller i en trykt udgave på kommunens biblioteker.

Furesø Kommune har præsenteret Strategi og Helhedsplan på borgermøde den 8. februar 2016, hvor ca. 75 borgere deltog.

Læs her om den hidtidige og videre proces.

Byrådet vedtog i juni 2015 ”Arkitektur og Byrum”, der udstikker generelle principper for bebyggelser og byrum i hele Furesø Kommune. ”Arkitektur og Byrum – Farum Hovedgade” udgør den overordnede arkitektoniske idé for lokalområdet Farum Hovedgade. ”Helhedsplan for Farum Hovedgade” udmønter de arkitektoniske principper i mere konkrete forslag. Helhedsplanen omfatter strækningen fra Williams Plads til Lillevangsvej.

 


Sidst opdateret 07. maj 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.