Forslag til fællesregulativ for Værebro Å og sidetilløb

I Furesø Kommune er der både offentlige og private vandløb. De offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen efter vandløbsregulativer, der nu skal revideres.

De syv kommuner Roskilde, Frederikssund, Egedal, Furesø, Ballerup, Herlev og Gladsaxe offentliggører hermed Fællesregulativ for Værebro Å opland.
Fællesregulativet sætter de overordnede administrative retningslinjer for hele Værebro Å-systemet. I Furesø Kommune drejer det sig om følgende vandløb: Snarevadsgrøften, Bunds Å, tilløb til Bunds Å, Tibberup Å og Jonstrup Å

Fællesregulativet er i offentlig høring i perioden 9. januar 2017 til 6. marts 2017.

Eventuelle høringssvar kan sendes til regulativ@egekom.dk eller bme@furesoe.dk 
I forbindelse med høringen skal vi gøre opmærksom på, at Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg anmoder om bemærkninger til om grødeskæringsperioden bør afkortes.
 
Vedhæftet findes ligeledes en hvidbog fra en ur-høring af Fællesregulativet.

Du kan læse regulativet og forarbejderne nedenfor.  


Sidst opdateret 07. maj 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.