Forslag til kommuneplan 2017

Furesø Byråd har besluttet at forlænge høringsfristen til den 3. oktober 2017.

Furesø Byråd har offentliggjort, at byrådet har vedtaget Forslag til kommuneplan 2017 den 28. juni 2017. Offentliggørelse af planforslaget sker i henhold til planlovens § 24.

Planens indhold

Planforslaget fortæller, hvordan byrådet ønsker, at kommunen skal udvikle sig, og det fastlægger, hvordan de forskellige områder i byerne og landområderne må bruges og bebygges fremover. Planforslaget rummer mange nye muligheder, men bygger samtidig videre på fundamentet fra Kommuneplan 2013.

Se og print Forslag til kommuneplan 2017 Hovedstruktur og Rammer for lokalplanlægning

Offentlighedsperiode

Forslag til kommuneplan 2017 med miljøvurdering er i offentlig høring fra den 4. juli til den 3. oktober 2017. Hvis du har bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til kommuneplanforslaget og miljøvurderingen, skal disse være Furesø Kommune i hænde senest den 3. oktober 2017.

Du kan også sende en mail til bme@furesoe.dk eller et almindelig brev til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, Stiager 2, 3500 Værløse.

Miljøvurdering

Planforslaget er miljøvurderet i henhold til ’Lov om miljøvurdering af planer og programmer’. Miljøvurderingen udsendes sammen med Forslag til kommuneplan 2017 og er også i høring fra den 4. juli til den 3. oktober 2017.

Særlige retsvirkninger

Efter planlovens § 12 stk. 2 og 3 kan byrådet i visse tilfælde nedlægge forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser.

Henvendelse om planen

Hvis du har spørgsmål kan du ringe til Center for By og Miljø.

Denne høring er offentliggjort på furesoe.dk den 4. juli 2017.

Siden er opdateret den 11. september 2017, fordi byrådet den 7. september har besluttet at forlænge høringsperioden fra den 19. september til den 3. oktober 2017.


Sidst opdateret 27. juli 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.