Forslag til trafikafvikling i Farum Nordby

Furesø Kommune har udarbejdet et nyt trafikforslag for Farum Nordby, som skal forbedre trafiksikkerheden for gående og cyklister samt mindske gener ved gennemkørende biltrafik i boligområderne.

Furesø Kommune har afholdt dialogmøder og en workshop med relevante grundejerforeninger og beboerne på Rørmosevej. Her har der været diskuteret fordele og ulemper ved den eksisterende trafikafvikling i Farum Nordby og nye potentielle løsninger.

Kommunen har udarbejdet et trafikoplæg på baggrund af de mange input fra borgerne samt faglig rådgivning fra Rambøll. I trafikoplægget er der opstillet tre forskellige løsningsscenarier med fordele og ulemper. I trafikoplægget anbefaler Forvaltningen scenarie 2, som i høj grad bygger på anbefalinger fra workshoppen.
Her er fokus at forbedre forholdene for cyklister og gående uden at forringe vilkårene for bilisterne, samt reducere antallet af gennemkørende biler og lastbiler i boligområderne.

I scenarie to arbejdes der for:

- 2 minus 1 vej på Rørmosevej inkl. fortov.
- Skiltning med gennemkørsel forbudt for tung trafik. (afhænger af politiets godkendelse)
- Højresving forbudt ved Korsbjergvænge for bilister fra Trevang. (afhænger af politiets godkendelse)
- 40 km/t zone på Rørmosevej til Trevangsvej. (afhænger af politiets godkendelse)
- Forbedret trafiksikkerhed ved krydset Rørmosevej/Regimentsvej.

Alle kommentarer og ideer er velkomne. Forslaget er i offentlig høring i perioden d. 21. februar 2017 til d. 21. marts 2017.

Høringssvar kan sendes til bme@furesoe.dk

Du kan læse trafikoplægget i nedenstående link. Du kan også se logbogen med resultater fra workshoppen i juni 2016.

Sidst opdateret 07. maj 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.