Forslag til regulativ for husholdningsaffald for Furesø Kommune

Byrådet har på møde den 27. januar 2016 vedtaget forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald.

Regulativet indeholder ændringer vedrørende husstandsindsamling af mad- og restaffald, papir- og plast, glas- og metalemballageaffald fra enfamiliehuse.

Forslagene fremlægges i offentlig høring fra den 21. marts 2016 til den 21. april 2016. Enhver har ret til at kommentere forslagene.

Kommentarer sendes til Furesø Kommune, Hørmarken 2, 3520 Farum, eller pr. mail til bme@furesoe.dk og skal være kommunen i hænde senest 21. april 2016.

Regulativet træder i kraft ved Byrådets endelige godkendelse.

Offentlig høring af nyt regulativ, kan læses nederst på siden under 'relevante filer'.


Sidst opdateret 07. maj 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.