Forslag til Restaureringsprojekt i Tibberup Å

Furesø Kommune sender hermed restaureringsforslag om åbning af Tibberup Å under Flyvestation Værløse i høring.

Furesø Kommune skal åbne det rørlagte vandløb over Flyvestation Værløse som en del af vandplan1. Formålet med at åbne det rørlagte vandløb er at forbedre de fysiske forhold for vandrende fisk og akvatisk liv.  Vandløbet åbnes og flyttes øst for landingsbanen på Flyvestation Værløse.

Projektet er i høring fra den 18.maj - 13.juli 2016.

Høringssvar skal sendes til Furesø kommunes digitale postkasse  eller til furesoe@furesoe.dk senest den 13.juli 2016.

Du kan læse om projektet herunder.

Sidst opdateret 07. maj 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.