Arkitektur og Byrum

Farum Kaserne
Byrådets forslag til "Arkitektur og Byrum".
Grundlag for strategi for "Arkitektur og Byrum i Furesø Kommune 2015" var i offentlig høring i perioden den
31. marts 2015 – 5. maj 2015.

"Arkitektur og Byrum" handler om, hvordan Furesø overordnet set skal tænke arkitektur og byrum i kommunen – både i byplanlægningen og i de konkrete bygge- og anlægsprojekter.

Med "Arkitektur og Byrum" ønsker Furesø Kommune at styrke de arkitektoniske kvaliteter i kommunens byer, bebyggelser og byrum. "Arkitektur og Byrum" tager afsæt i vores tradition og historie og sætter samtidig retning for, hvordan nye og spændende byggerier og byrum kan berige vores hverdag. For når vores arkitektur og byrum er attraktive og velplanlagte, giver det øget livskvalitet for borgerne og værdi for kommunen som helhed.

Forslaget har været i høring i perioden den 31. marts 2015 – 5. maj 2015.

 

Sidst opdateret 07. maj 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.